lezing goed oud worden

Bewoners niet betrokken en geen ruimte voor sociale woningbouw in Moergestel


Inwoners zijn door Gemeente Oisterwijk genegeerd en er is weer geen rekening gehouden met bouwen van betaalbare woningen, daarvoor in de plaats wordt groen opgeofferd voor een groot lelijk gebouw. Dat is kort samengevat de strekking van onderstaande door omwonenden ingezonden brief aan het college (Burgemeester en wethouders) over het plan Raadhuisstraat in Moergestel :

Ingezonden mening:

De locatie voor beoogde nieuwbouw (Bron: Google Maps).

Op 1 december heeft het college besloten om de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van 21 appartementen in de tuin van het Medisch Centrum Moergestel in gang te zetten. Het ontwerpbestemmingsplan “Raadhuisstraat ong. Moergestel” ligt met ingang van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage en in deze periode kunnen zienswijzen of bezwaarschriften worden ingediend bij de gemeente.

In de oude situatie lag op dit perceel van circa 2200 m2 een prachtige vijver met wandelpaden en een kleine kapel. Dit is door Stichting Leystromen niet onderhouden en veranderd in een wildernis.Achter dit perceel grenst direct de tuin van de Oude Pastorie en dit strekt zich uit tot de Postelstraat enerzijds en het riviertje de Reusel anderzijds.

De gemeente Oisterwijk heeft de Voorste Stroom met het Lindepark en de vele andere aangrenzende stroken groen die eer doen aan een visie waarin groen en natuur hoog in het vaandel staan. In de gemeente Moergestel is het groen minimaal maar het heeft wel de Reusel en de aangrenzende tuinen van de Oude Pastorie en van het Medisch Centrum Moergestel en juist hier zijn er mogelijkheden om groen en natuur te behouden in het centrum van Moergestel. Bij de realisatie van vele bouwplannen wordt vaak achteraf vastgesteld dat dit niet het gebouw was wat men op deze locatie en in deze hoedanigheid had verwacht. Uiteindelijk is het project voor velen een teleurstelling. Wij willen dit voorkomen!

Op vrijdag 3 juli hebben wij een bijeenkomst belegd met vele betrokkenen uit Moergestel en op deze avond hebben velen hun afkeuring laten horen over het blok beton van 21 appartementen en de totale verharding van het betreffende perceel. Door PPO is in de voorbereiding voor dit project op geen enkele manier serieus gesproken met de inwoners van Moergestel. Adviesbureau Beerens is ingeschakeld en zij hebben ad hoc selectieve individuele gesprekken gevoerd. De politiek in Oisterwijk is een sterke voorstander van inwonersparticipatie bij grootschalige veranderingen in de dorpskern maar er is geen informatieavond georganiseerd voor de inwoners van Moergestel.

Bovendien staat in de Woonvisie van Oisterwijk dat bij nieuwbouw 35 procent sociaal moet zijn en in dit geval zijn het koopwoningen in het duurdere segment. De realisatie van dit project kan een negatieve invloed hebben op een grote groep belanghebbenden : de praktijken van de huisartsen, tandartsen, en andere medici in het MCM en hun patiënten, de bezoekers van de Apotheek, de bewoners van Olivier en hun ouders, de bewoners van de appartementen in het MCM, de bewoners van de Postelstraat, Raadhuisstraat en Oirschotseweg en natuurlijk alle deelnemers aan het verkeer op de aangrenzende straten.

Het dringend advies van onze president Mark Rutte is om alle contacten tot het minimale te beperken en om er voor te zorgen dat er geen onnodige risico’s worden genomen. Daarnaast worden we veelvuldig gewaarschuwd door (ex-)coronapatiënten om zoveel mogelijk de maatregelen van de overheid op te volgen zodat de kans op infectie beperkt blijft. De bewonerscommissie voelt zich verantwoordelijk voor alle betrokkenen bij dit project maar het is voor ons onmogelijk om in deze omstandigheden en in deze korte tijd adequaat op te treden namens alle betrokken bewoners in Moergestel.

Wij doen een dringende beroep op het college om de periode van 6 weken, waarin zienswijzen kunnen worden ingediend, te verlengen tot een aan deze coronatijd aangepast tijdsbestek.

Graag vernemen wij uw reactie.

Met vr. groeten, Henk Rijnen
Namens de bewonerscommissie