baderie

Volledige hertelling in Oisterwijk vanwege fouten in uitslag


Het centraal stembureau heeft besloten alle 11.000 stembiljetten opnieuw te tellen.

Het Centraal Stembureau kwam in aanwezigheid van verkiezingskandidaten vrijdagochtend samen in Tiliander (Foto: Gemeente Oisterwijk).

Alle uitgebrachte stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 november in de gemeente Oisterwijk worden opnieuw geteld. Dat heeft het centraal stembureau besloten naar aanleiding van de opschrijffout in de voorlopige uitslag. Woensdagavond constateerden stembureauleden een opschrijffout in de voorlopige uitslag van een van de stembureaus in Haaren. De fout bleek helaas niet gecorrigeerd vóórdat tijdens de live uitzending een voorlopige uitslag op partijniveau werd gepresenteerd. De correctie op de voorlopige uitslag betekent een verschuiving in de voorlopige zetelverdeling. Hierdoor levert VVD een zetel in en stijgt het aantal zetels van PrO met één zetel.

Zitting centraal stembureau

Burgemeester Hans Janssen: “Over het verloop van de telling van de stemmen op kandidaatsniveau bestaat geen twijfel, toch heeft het centraal stembureau tijdens een zitting vandaag besloten een volledige hertelling te organiseren. We nemen hiermee eventuele zorgen over een juiste gang van zaken en over de definitieve uitslag bij iedereen weg.” Het besluit betekent een hertelling van ruim 11.000 stemmen. Deze wordt zaterdag gehouden; zondag volgt de uitslag.

Gevolgen

Donderdag bleek dat een verschil van ‘slechts’ honderd stemmen voor een zetelverschuiving zorgt. Mocht uit de hertelling blijken dat er op meer plekken vergissingen zijn gemaakt, dan zou dit opnieuw een verandering van de zetelbezetting kunnen betekenen.