brabantspronkjuweel

Stopborden fietsoversteek Baerdijk Oisterwijk nog steeds genegeerd


Uit nieuwe tellingen door de redactie van PIT Onderzoek blijkt dat 71% van de automobilisten de stopborden negeert. In mei dit jaar was dat 60%. Het aantal bijna-aanrijding is verdubbeld.

Aanrijding op de fietsoversteek aan de Baerdijk in Oisterwijk, zomer 2020 (Foto: Toby de Kort).

Naar aanleiding van terugkerende aanrijdingen is er in mei van dit jaar een telling gehouden bij de fietsoversteek aan de Baerdijk in Oisterwijk. Destijds bleek dat 60% van de bestuurders niet stopt voor het toch duidelijke stopbord. Bijna-aanrijdingen kwamen ongeveer ieder kwartier voor, waarbij onder andere door ‘nog even snel voor die fietser door’.

Waarschuwingsbord

Begin oktober heeft de gemeente bewustwordingsborden laten plaatsen (zie afbeelding).  Enkele tientallen meters voor de oversteek moeten deze borden de weggebruikers attenderen op de noodzaak tot het elkaar zien, en het stoppen voor het fietspad. Vergelijkbare borden staan bij de rotondes aan de Moergestelsweg. Partij Algemeen Belang heeft recent na een eigen observatie aan de Baerdijk opgemerkt: ‘Na een paar minuten al een leuke collectie voor Blik op de weg.’ Op zich niks nieuws, hoewel enkele jaren terug met aanpassingen enige verbetering is bereikt, is het probleem er al vele jaren.

Dit bord moet weggebruikers attenderen op de gevaarlijke situatie.

Nieuwe telling

Afgelopen week is door PIT Onderzoek een telling verricht op twee verschillende momenten. Hieruit blijkt dat 71% van de automobilisten niet stopt. Tijdens deze observatie bleek dat het aantal bijna-aanrijding verdubbeld is naar acht per uur. Gemiddeld zes keer per uur ontstaat dit door automobilisten die vlak voor een fietser doorschieten; twee keer per uur moest een automobilist met een noodstop een ongeval voorkomen.

Tijdens deze telling bleek het resultaat erger dan in mei; wat daar de reden van is, is niet bekend.