lezing goed oud worden

ProRail en ministerie krijgen zware dobber aan nieuwe raad zolang Oisterwijk trilt


Tot nu toe was het vooral praten; wethouder Dion Dankers (PGB) is afgelopen raadsperiode in gesprek geweest met ProRail. Namens het college (Burgemeester en wethouders) was hij in contact met de spoororganisatie over onder andere trillingen, veroorzaakt door bepaalde type treinen die door Oisterwijk rijden. Feitelijk zijn de problemen niet opgelost.

Regelmatig worden er langs het spoor borden geplaatst door de actiegroep Oisterwijk Trilt.

Als we de reacties van de partijen volgen die meedoen aan de aankomende verkiezingen, gaat dat er binnenkort anders aan toe. ‘Hoe denken de politieke partijen de trillingsoverlast aan het spoor in Oisterwijk op te lossen?’ vroeg de actiegroep Oisterwijk Trilt zich hardop af. En daar kregen ze antwoord op. Duidelijk is dat die aanpak als het aan de politiek ligt veel steviger kan en zelfs naar de rechter moet. Blijkbaar is het tijd dat de gemeente gaat strijden voor de inwoners, tegen de landelijke grootmachten, en dat niet alleen met praten. Iets wat na vele berichten over dit onderwerp in de lokale, regionale en landelijk media, ook opviel bij Rutger Castricum in zijn uitzending van De Hofbar.

Guy de Kort (PrO), zelf met zijn achtertuin aan het spoor, stelt: ‘We eisen van ProRail minder geluidsoverlast en overige hinder en minder giftreinen.’ CDA wil tegelijk met een lobby richting minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), ook juridische stappen zetten richting de overheid en ProRail. Ook de VVD wil ‘samen met belanghebbenden een juridische procedure starten tegen @ProRail om maatregelen af te dwingen die volgens de onderzoeken nodig zijn. Uiteraard betaalt de gemeente de juridische kosten.’ D66 geeft aan zo veel mogelijk treinverkeer te willen weren, en doet dat via haar ‘netwerk, provinciaal, landelijk of Europees’. Dit zal overigens niets doen aan de trillingen van intercity’s, en duurt vermoedelijk tientallen jaren. De partij laat daarop weten ook de andere maatregelen niet uit te sluiten. Alleen Algemeen Belang is genuanceerder: ‘Als lokale politiek kunnen we van alles roepen, maar de kans dat hier, op korte termijn, verandering in komt, is onrealistisch. Neemt niet weg dat AB het een zorgelijke situatie vindt.’ PGB spreekt over het doorgaan met zoeken naar een oplossing; deze partij rept niet over een juridische aanpak.

Oisterwijk Trilt nog steeds, het probleem wordt veroorzaakt door de spoorwegen (ProRail en NS), en het is dan ook meer een regionaal en landelijk probleem dan dat van de gemeente. De gemeente zou daar lokaal wel iets aan kunnen doen met bijvoorbeeld damwanden, maar dat is erg kostbaar. Duidelijk is dat de aankomende raad zich richt op politieke druk en juridische stappen, om maatregelen af te dwingen.