banner

Oisterwijkse raad en college pingpongen


Is de politieke innovatie in Oisterwijk gered door de Rekenkamer? Zal hun conclusie de kritische VVD en D66 overhalen om na de verkiezingen mee te doen aan raadsbrede afspraken, coalitie loos werken en beroepswethouders?

door Inge Dekker – PIT Onderzoek

De rekenkamer heeft samen met de lokale politici hun werkmethode van de afgelopen raadsperiode geëvalueerd. Er is volgens de rekenkamer meer respect en acceptatie voor elkaars standpunten, betere samenwerking en de debatten zijn meer op inhoud.

Verbeterpunt
Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten. De belangrijkste was dat de raad onvoldoende richting gaf aan het college om raadsbesluiten met de juiste visie voor te bereiden. Samengevat concludeert de rekenkamer dat dit de daadkracht van het gemeentebestuur niet bevordert: “Dit heeft er toe geleid, aldus diverse geïnterviewden, dat thema’s meerdere keren terugkeerden in de raad, en dat er ‘gepingpongd’ werd tussen raad en college.” De Rekenkamer adviseert om de raad eerder te betrekken bij het proces.

De raadsfractie van VVD Oisterwijk stemde begin van de afgelopen raadsperiode niet in met het raadsbrede programma en benoemde zichzelf tot oppositie. Voor de aankomende periode is ook D66 tegen; PrO wil het alleen als iedereen meedoet. (Foto: Joris van der Pijll)

Oppositie
Sommige onderwerpen die vanaf het begin ter discussie stonden, zoals beroepswethouders en financiën, werden niet geëvalueerd. Het feit dat de VVD als enige partij het raadsprogramma niet ondertekende wel. Volgens de rekenkamer heeft dit geen gevolgen gehad voor het beoogde doel van wisselende meerderheden.

Disclaimer
De rekenkamer heeft vanwege tijdgebrek geen onderzoek kunnen doen naar feitelijke resultaat van deze nieuwe manier van samenwerken. VVD, PrO en D66 vonden dat jammer. Ook heeft er geen vergelijking plaats gevonden met andere gemeentes. Dat was lastig, volgens de onderzoekers, omdat iedere gemeente het concept op een andere manier toepast. Wat onderzoeker Lia Ransdorp wel kon zeggen: ‘Het feit dat fracties daarover (raadsbrede afspraken) praten en in een document met status vastleggen, helpt om er met elkaar aan te gaan werken.’

Toekomst
Ondanks de overwegend positieve indruk die het rapport schetst, is het duidelijk dat de verkiezingspartijen verdeeld zijn over de werkmethode voor de aankomende raadsperiode. Dat bleek uit de discussie die ontstond tijdens de raadsontmoeting en dat bleek ook uit onze eerdere vragen aan de partijen.

Het raadsbrede concept realiseren wordt lastig; het maken van volledig raadsbrede afspraken is alleen mogelijk als alle partijen meedoen.

Reacties zijn welkom via info@pitonderzoek.nl