banner

Haarens Gemeentearchief verhuist


De gemeente Haaren is met ingang van 1 januari 2021 opgeheven en Haaren maakt vanaf dan deel uit van buurgemeente Oisterwijk.

De opheffing van de gemeente Haaren heeft gevolgen voor de oude archieven. Alle oude archieven van over het dorp Haaren stonden bij het Brabants Historisch Informatiecentrum in ‘s-Hertogenbosch en verhuizen naar Regionaal Archief Tilburg. Onderstaand overzicht geeft inzicht welke archieven in Tilburg raadpleegbaar zijn. Vanaf 2021 komen daar nog meer recente archieven vanaf het jaar 1996 bij. Deze staan nu nog in het gemeentehuis van Haaren.

Dorps- en gemeentebestuur Haaren
– 6005. Dorpsbestuur Haaren, 1592-1810;

Foto’s uit de oorlogsjaren worden ook bewaard in het archief in Tilburg.

Het dorp bestond behalve uit de kom (die in de negentiende eeuw mét kerk en raadhuis werd verplaatst) en de buurtschap Belveren uit de gehuchten de Noenes, de Voort, Heesakker, Eind, Gever, Kerkeind, Holleneind en de Raam. Wat rechtspraak betreft, Haaren behoorde tot 1803 tot de schepenbank in De Eninghe van Oisterwijk’.
– 6006. Gemeentebestuur Haaren, 1811-1943 (1960)*;
Het bevolkingsregister van Haaren is tijdens de Tweede Wereldoorlog deels verloren gegaan. Het archief bevat de reconstructie uit de jaren zestig Voorts zijn ook de archieven van de Hinderwetvergunningen 1882-1943 (794), de Luchtbeschermingsdienst 1927-1944 (798) en Bouwvergunningen 1902-1943 (810-815) in dit archief opgenomen.
– 6007. Gemeentebestuur Haaren, (1906) 1943-1980*;
Bevat tevens de Hinderwetvergunningen over de periode 1946-1956 (nr. 73) en van de gemeentelijke bedrijven, te weten Burgerlijk Armbestuur, Gemeentelijk Centraal Antennebedrijf, Grond- en Woningbedrijf. Hinderwetvergunningen vanaf het jaar 1957 bevinden zich bij de gemeente Oisterwijk.
– 6003. Gemeentebestuur Haaren, (1957) 1981-1995 (1997)*;
– 6002. Bouwvergunningen Haaren, 1941-1995*;
Voor de serie bouwvergunningen 1902-1942 zie ook 6006. nrs. 810-815.
– 6004. Bouw- en woningtoezicht Haaren, 1952-1995;
– 6008. Burgerlijk Armbestuur Haaren, (1753) 1834-1964*.

DTB en Burgerlijke Stand
– 6010. Doop-, trouw en begraafboeken |(DTB) , 1610-1811 (1824);
– 6009. Registers van de Burgerlijke Stand Haaren, 1811-1940*.
De openbare geboorteregisters tot 1920, huwelijksregisters tot 1945 en overlijdensregisters tot 1970 zijn digitaal beschikbaar op de website.

Collecties
– 6011. Beeldcollectie Haaren;

Bekijk dit en meer op de website van Regionaalarchieftilburg.nl of vraag aldaar om inzage.