brabantspronkjuweel

Gemeente Oisterwijk zou eens kunnen kijken bij de huisarts


Ga je naar de huisarts, dan krijg je indien nodig meteen een verwijsbrief mee. Bij zorg via de gemeente kan dit proces een stuk langer duren. Er volgen gesprekken en tussentijds wachttijden. Deze bureaucratie gaat vooraf aan de wachttijd bij de zorgverleners. In een van de aan onze redactie gemelde voorbeelden liep dit op tot meer dan een half jaar.

Door Inge Dekker – PIT Onderzoek

Enkele inwoners hebben hun ervaringen over de afhandeling van hun aanvraag bij de gemeente gedeeld met onze redactie. Bij hen duurde die afhandeling tussen de vier à zes maanden, alvorens ze overgaan naar de wachttijden van de zorgorganisaties. We vroegen de wethouder of dat de normale gang van zaken is.

Wethouder
“Vier maanden wachten vinden wij niet passend als we kijken naar snel de juiste hulp bieden aan inwoners,” aldus wethouder Stefanie Vatta. “Wij willen inwoners graag zo snel mogelijk helpen met hun hulp- of ondersteuningsvraag. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Hierdoor kan het voorkomen dat er een korte periode zit tussen de eerste hulpvraag en het daaropvolgende gesprek met een medewerker van het Sociaal Team.”

Acht weken
Die wachttijd zou normaal geen vier maanden moeten duren: “Als een probleem of hulpvraag niet kan worden opgelost door de inwoner zelf, door het eigen netwerk of met een beschikbare voorziening uit de basisstructuur, dan kijken we verder naar andere mogelijkheden. Om de juiste hulp te kunnen bieden of doorverwijzing te maken, is het belangrijk de situatie nauwkeurig in beeld te krijgen. Dit onderzoek neemt normaal gesproken maximaal zes weken in beslag. Hiervan krijgt de inwoner een verslag waarop hij of zij kan afwegen om een aanvraag voor een maatwerkvoorziening in te dienen. Op een aanvraag volgt binnen twee weken een besluit.” De wethouder vertelt dat er wel sprake is van langere wachttijden dan voorheen: “De langere wachttijd is een gevolg van een groeiend aantal aanmeldingen. Spoedgevallen worden zo snel mogelijk opgepakt, ondanks de wachttijd.”

Onbekend

Wethouder Stefanie Vatta in gesprek met ouderen.

Hoe het kan gebeuren dat het proces in sommige gevallen langer duurt, kan de gemeente ons niet vertellen. Er is hiertoe op dit moment geen goed systeem. De wethouder geeft aan dat ze hier wel mee bezig zijn. De gemeente wil daarnaast niet speculeren over mogelijke oorzaken, maar alleen antwoord geven op specifieke gevallen. Ze roepen de betreffende inwoners op om zelf hun probleem bij hen aan te kaarten. Lastig is dat er inwoners zijn die verwachten dat dit nadelige invloed heeft op hun beoordeling. Ze kunnen dan eventueel ook terecht bij de vertrouwenspersoon (zie kader).

Terugloop
Opvallend is dat de gemeente dit jaar een terugloop ziet in het aantal cliënten voor Jeugdzorg. Volgens de gemeente is die terugloop mogelijk een gevolg van de coronapandemie. Het zou echter ook kunnen zijn, dat de langere doorlooptijden zorgen voor minder of uitgestelde behandeling.

Als we kijken naar de met onze redactie gedeelde persoonlijke ervaringen, en wat de gemeente ons vertelt, is er nogal een verschil in doorlooptijd; van 6 tot 8 weken, naar 4 tot 6 maanden. Daar komt nog bij dat deze doorlooptijd vooraf gaat aan de wachttijden bij de zorgverleners. Om dat te voorkomen, zou de gemeente eens naar het systeem van de huisarts kunnen kijken…

Reacties? info@PITOnderzoek.nl

Vertrouwenspersoon
Vindt u dat de gemeente of een andere hulporganisatie niet goed met u omgaat? Of heeft u een probleem en weet u niet waar u terecht kunt? Neem dan contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersoon Ria de Die, bereikbaar via 06 19975205 of per mail r.dedie@hetlsr.nl. Een gesprek is gratis en alles wat u bespreekt blijft geheim.