bosch car service

Gemeente blijft coronasignaleringen afhouden


Inwoners van Oisterwijk maken zich al een tijdje zorgen over plekken in het centrum waar het lastig is om 1,5 meter afstand te houden. Andere gemeenten hebben daartoe signaleringen aangebracht. Gemeente Oisterwijk vindt dat, ondanks recent verzoek van raadsleden, nog steeds niet nodig.

door Inge Dekker – PIT Onderzoek

Om zorgen van inwoners weg te nemen, vroeg de politieke partij PGB aan het college: “de looprichtingen in het centrum duidelijker aan te geven zodat de anderhalve meter beter gewaarborgd kan worden.” Burgemeester Hans Janssen vond dit verzoek onnodig omdat een looprichting niet te handhaven is en omdat het momenteel rustig is op straat. Wel gaat de burgemeester kijken naar mogelijkheden om meer ruimte te maken door bijvoorbeeld bankjes weg te halen.

Het centrum van Oisterwijk, half november. Waarom de Dorpsstraat niet tijdelijk autovrij? Geef inwoners de ruimte!

Tegenstrijdig

Deze argumenten klinken tegenstrijdig. Toen het druk was deze zomer liep de smalle stoep door de terrassen en was er geen signalering aangebracht. De gemeente verwees destijds naar de verantwoordelijkheid van de bezoekers en ondernemers.

Nu is het volgens de burgemeester ‘te rustig’ om looprichtingen aan te geven, maar druk genoeg om ruimte te maken? “Onze toezichthouders geven aan dat mensen zich goed houden aan de landelijke richtlijnen. (…) Daarbij zou eenrichtingsverkeer meer oversteekbewegingen met zich meebrengen.”

Inwoners en raadsleden maken zich kennelijk zorgen; toezichthouders trekken een andere conclusie. Volgens Janssen controleren deze tien keer per dag hoe het in het centrum gaat; de vraag blijft waarom een extra signalering niet zou kunnen bijdragen aan duidelijkheid, zonder dat hier direct handhaving op volgt.

Verkiezingen

Wat is er mis met wat extra signalering op straat?

Wat afgelopen week ook opviel waren de aanpassingen in en rondom de stemlokalen. Binnen was er voldoende ruimte gecreëerd om afstand te houden, en dat werd keurig netjes en uitgebreid gefaciliteerd door loop- en wachtlijnen. Buiten ontbrak dat volledig. Op Scholengemeenschap Durendael was er binnen in de lange gang naar het stembureau een ruime wachtrijsignalering aangebracht; bij de molen, waar men buiten moest wachten, was op de stoep geen signalering aangebracht.

Advies ministerie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde op 1 juli het protocol ‘Stedelijke Mobiliteit’. Hierin spreekt het ministerie de gemeenten aan op hun verantwoordelijk voor een coronaproof wegbeheer en het mogelijk maken van anderhalve meter afstand. Dat protocol is echter geen verplichting en biedt ruimte voor lokaal maatwerk.