baderie

Geheime bouwlocatie Taxandria Oisterwijk was bekend


Dat onze redactie het niet wist blijkt achteraf niet zo vreemd; dat partij PRO zegt ‘overvallen’ te zijn is dat wel. Raadsleden waren aanwezig bij de bespreking over deze bouwlocatie.

‘Wij voelen ons overvallen door deze aanvraag. We kunnen ons niet herinneren dat raad en college hierover al met elkaar een discussie hebben gevoerd,’ zo was de strekking van het persbericht van partij PRO daags voor de verkiezingen; dezelfde strekking hebben we kunnen lezen in de vragen van de partij aan het college. Kort daarvoor werden we over het provinciebesluit getipt; daarbij de boodschap dat het plan nooit besproken was en dat het niet normaal is, dat het college (burgemeester en wethouders) eerst de provincie vraagt alvorens de raad te vragen.

Onbekend
Het betreft hier een aanvraag voor een vergunning voor de wet natuurbescherming, ten behoeve van de realisatie van een woningbouwproject aan de Vennelaan, de voormalige voetbalvelden van Taxandria. Provincie Brabant heeft hierop vooralsnog afwijzend gereageerd en dat in een openbaar besluit bekend gemaakt. Zo kwam aan het licht dat er een afwijzing was voor een bij onze redactie onbekend project. Logisch is dat het terrein flink wat geld moet opbrengen, en er is ook grote behoefte aan woonruimte. Het vermoeden dat de gemeente op dit terrein woningen zou willen bouwen was er al langer, maar vragen daarover werden eerder met een ‘we zijn nog niet zover’ afgedaan. Eerder werden in de buurt ook sportvelden bebouwd.

Geheim

Het groene vlak, nu sportvelden, straks woningbouw? (Bron: Google Maps)

Onze redactie heeft vorige week direct bij zowel de gemeente als de provincie de bijbehorende informatie opgevraagd, maar niets ontvangen. Uit een vragenrondje bij diverse raadsleden, blijkt nu dat de bouwlocatie wel bekend is bij de raadsleden. De locatie is 5 oktober besproken tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst over prioritaire projecten; locaties die in aanmerking komen voor woningbouwontwikkelingen. Tijdens deze besloten bijeenkomst is door raadsleden en college ingegaan op enkele mogelijkheden. Deze sessie was niet openbaar, zo blijkt uit informatie van de gemeente, omdat ook informatie gedeeld zou worden die de belangen van de gemeente of particulieren zou kunnen schaden.

Verkiezingen
Het betreft een miljoenenproject. Als het bouwproject mogelijk in aangepaste vorm alsnog door kan gaan, levert het én inkomsten op voor de krappe gemeentekas, én zorgt het voor woningen in het eveneens krappe woningaanbod. Het aantal woningen van 50 zou kunnen duiden op relatief betaalbare woningen; in ieder geval geen enorm grote luxe villa’s zoals die in de buurt eerder op andere sportvelden zijn geplaatst. Mocht dit project niet doorgaan, dan heeft dat voor zowel inkomsten als woningaanbod flinke negatieve gevolgen. Daarnaast betreft het een project nabij het beschermde Natura 2000 natuurgebied. Als het project door kan gaan, moeten er maatregelen genomen worden om de natuur te beschermen.

Er zijn mogelijk partijen voor of juist tegen geweest. De partijkeuzes hierover hadden invloed kunnen hebben op de verkiezingen. Over bescherming van belangen van politieke partijen spreekt de geheimhoudingsclausule niet, maar omdat er inhoudelijk geen informatie naar buiten mag, was het voor de politiek tijdens de verkiezingen onbruikbaar.

PRO
Wat ook uit onze navraag blijkt, is dat er leden van partij PRO aanwezig waren bij het besloten overleg. Als we fractievoorzitter Jean Coumans (PRO) hierop om uitleg vragen, is de reactie volhardend: ‘De bijeenkomst op 5 oktober was een besloten bijeenkomst waarvan de inhoud geheim verklaard is. Ik kan je daarom geen verdere mededelingen doen. Ik kan je niet eens zeggen of ik wel of niet aanwezig was bij die bijeenkomst.’ Opvallend is dat andere raadsleden wel bevestigen dat zij aanwezig waren, en zelfs ook de aanwezigheid van PRO bevestigen. Zover bekend is dat ook niet waar de vertrouwelijkheid voor bedoeld is.