banner

Geen Amerikaanse praktijken bij Oisterwijkse verkiezingen


Woensdagavond vond een spoedoverleg plaats met de lijsttrekkers en burgemeester Hans Janssen. Vanwege corona kunnen wachtrijen ontstaan, duurt het tellen langer en zal meer gebruik gemaakt worden van volmachten voor mensen die niet naar de stembus willen. Het CDA had eerder deze week bezwaren. De cruciale vraag luidde: gaat CDA Oisterwijk de verkiezingsuitslag betwisten op basis van een niet-representatieve opkomst?

door Inge Dekker – PIT Onderzoek


Guus Mulders (CDA): “Als de opkomst erg laag zal zijn, vinden we nog steeds dat die niet representatief is, maar dat heeft dan met corona te maken en niet met fraude. Dat doet dus niks af aan de legitimiteit van de nieuwe gemeenteraad. We zullen niet betwisten of de uitslag klopt, we willen geen Amerikaanse toestanden.”

Mulders stelde vorige week: ‘Lokale verkiezingen in Coronatijd: dictatuur zonder democratisch mandaat’. Nu laat hij weten dat hij daarmee aandacht vroeg voor een eventueel lage opkomst, vanwege corona-angst: “Laat corona niet het enige zijn dat je leven nu bepaalt, maar denk aan wat je als inwoner de komende 5,5 jaar met deze gemeente wilt.” Het CDA is in het spoedoverleg gerustgesteld dat de gemeente haar uiterste best doet, zodat mensen veilig kunnen stemmen (zie video onder).

Binnen het stembureau de nodige maatregelen (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Poststemmen

Het CDA riep vorige week op tot het uitstellen van de verkiezingen, zodat stemmen per post geregeld kan worden. Dat wordt – evenals het meerdaags openhouden van stemlokalen – wettelijk wel voor de Tweede Kamerverkiezingen mogelijk gemaakt.

In het overleg van woensdagavond kwam naar voren dat van uitstel geen sprake is. Janssen had dinsdagavond contact met de minister van Binnenlandse Zaken. “Uitstel van de verkiezingen staat niet ter discussie. De heldere boodschap van de minister en haar vertrouwen in een goede organisatie van de verkiezingen, heeft de burgemeester gisteren overgebracht aan de lijsttrekkers en/of fractievoorzitters,” aldus de woordvoerder van de burgemeester. De wettelijke mogelijkheid tot briefstemmen treedt uiterlijk in februari in werking. “Als we daar op zouden wachten, zijn inwoners van Haaren na de herindeling op 1 januari niet vertegenwoordigd in het bestuur.”

Kieswet

Om de verkiezingen ook wettelijk veilig mogelijk te maken heeft de regering een tijdelijke kieswetswijziging aangenomen. Hierin staat onder andere dat er mobiele stemlokalen ingericht mogen worden, dat mensen met coronaverschijnselen niet naar binnen mogen, dat de stemmen soms op andere locaties geteld zullen, volmacht kan elektronisch aangevraagd worden, iemand mag maximaal 3 in plaats van 2 volmacht stemmen uitbrengen en dat de kiezer het identiteitsbewijs toont in plaats van overhandigt. Lees hier de volledige wetswijziging.

Daarnaast zijn, in uitzondering op de recentelijk aangescherpte coronamaatregelen, stemlokalen in de nu gesloten publieke ruimten toegestaan.

Sluitingstijd

Een plek om te stemmen, de Oisterwijkse Molen (Foto: Joris van der Pijll)

Voor wachtrijen buiten worden geen markeringen aangegeven. De gemeente verwacht van de kiezers dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Om lange rijen te voorkomen kunnen kiezers het beste tussen 10:00 en 16:00 uur, of na 19:00 uur gaan stemmen bij het stemlokaal dat op de stempas aangegeven staat. Mensen die bij sluitingstijd van de stemlokalen in de rij staan, mogen alsnog stemmen; het stemlokaal sluit in dat geval later.

De gemeente verwacht dat het tellen van de stemmen langer zal duren en gaan net zo lang door totdat alles correct geteld is. Gezondheid en goed tellen zijn belangrijker dan tijd. De uitslag volgt in dat geval later dan we gewend zijn.

Quarantaine

Maar wat als je in quarantaine zit, niet durft of ineens keelpijn krijgt? U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen en dat is makkelijker dan u misschien denkt! Gebruik de achterkant van uw stempas, of kijk op Oisterwijk.nl.

Reacties zijn welkom via info@pitonderzoek.nl