lezing goed oud worden

Er komt geld maar dat Oisterwijk trilt zal nog jaren duren


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de komende jaren samen met ProRail nieuw onderzoek doen naar oplossingen voor de trillingshinder langs het spoor. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven trekt daar 20 miljoen euro voor uit. Dat heeft ze de Tweede Kamer vandaag laten weten. Ook laat zij weten dat dit onderzoek en eventuele oplossingen vraagt om een lange adem.

De mening van deze inwoners is duidelijk (Foto: Toby de Kort).

Door verschillende oorzaken ontstaan er op sommige plekken in Nederland trillingen door langsrijdende treinen. De bodemgesteldheid, de kwaliteit van het spoor, het onderhoud van treinen en de wijze waarop sommige woningen zijn gebouwd, spelen daarbij volgens deskundigen een rol. De afgelopen jaren heeft ProRail op meerdere plekken in Nederland onderzoek gedaan. Dat leidde vooralsnog niet tot oplossingen om de hinder te beperken.

De staatssecretaris wil met het extra budget onder meer een aantal praktijkproeven laten uitvoeren. Zo zullen er in Oisterwijk praktijkproeven plaatsvinden met under sleeper pads. Dat zijn een soort van rubberen matjes die onder de dwarsliggers worden geplaatst. Ook wordt een project gestart waarbij wordt onderzocht of beter onderhoud van de wielen van goederentreinen een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van trillingen.

Daarnaast start het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanaf het voorjaar van 2021 een nieuw onderzoek naar de gezondheidseffecten van trillingshinder. In 2013 deed het RIVM dit ook al en dit onderzoek is een vervolg daarop. Staatssecretaris van Veldhoven vindt het belangrijk om omwonenden die overlast ervaren, te betrekken bij het vinden van oplossingen. Vertegenwoordigers van bewonersgroepen zijn daarom uitgenodigd om tijdens zogenaamde Joint-Fact-Findingsbijeenkomsten samen met andere betrokken partijen de problematiek te bespreken.  Tijdens deze sessies kunnen omwonenden vragen stellen, maar ook suggesties doen voor mogelijke oplossingen.

Alle partijen zijn zich ervan bewust dat sommige omwonenden zitten te springen om een oplossing, maar tegelijkertijd weet ProRail dat het zoeken naar geschikte en betaalbare oplossingen een langdurig traject is.

Recent bleek opnieuw dat ander type treinen een deel van de trillingen kan wegnemen. Dat is naar aanleiding van onze berichtgeving onderzocht, en zit volgens ProRail niet alleen in de onronde wielen, maar in de combinatie met onafgeveerde massa van de TRAXX treinen.