banner

Behoefte tot verbeteren van de lokale media in Oisterwijk


In de ruim bemeten nieuwsvoorziening binnen de gemeente Oisterwijk, kan de presentatie en samenwerking van lokale media voor verbetering zorgen. Dit blijkt uit onderzoek van onze redactie.

door Iris de Groot PIT Onderzoek

In de nieuwe gemeente Oisterwijk kennen we een groot aantal lokale media; kranten, omroepen en meerdere nieuwswebsites. Wat vinden de inwoners, politieke partijen en belangenorganisaties van de kwaliteit van de berichtgeving door deze media?

De afgelopen weken is onderzoek gedaan naar de behoeften van diverse doelgroepen om te komen tot kwaliteitsverbetering van de lokale berichtgeving. Ook is hen gevraagd wat zij een goede toevoeging vinden aan het huidige medialandschap.

Aanbod

Diverse vormen van media in Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

Over het nieuwsaanbod heeft niemand te klagen; met omroepen, kranten en meerdere nieuwswebsites is er genoeg te zien. Al blijkt uit onderzoek van Quint Kik & Lammert Landman (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek) de hoeveelheid van het nieuwsaanbod niet bepalend voor het nieuwsbereik en de geïnformeerdheid van de inwoners. De diversiteit in de lokale media komt wel ten goede aan de pluriformiteit (inhoudelijke verscheidenheid van invalshoeken).

Verwachtingen

Maar wat verwacht een inwoner precies van de lokale nieuwsvoorziening? Quint Kik & Lammert Landman hebben dat ook onderzocht. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat inwoners met name geïnteresseerd zijn in algemeen nieuws uit de gemeente (75%) en nieuws over vrije tijd en ontspanning (68%). Lokaal lieten bevraagden ons weten dat voor hen diversiteit belangrijk is, waarbij ze duidelijk willen zien of iets een feit, een menig of commercieel is. Verder kwam de wens tot inhoudelijke diepgang, onderbouwing, en ruimte voor het geven van een mening naar voren.

Kwaliteitsverbetering

Het aanbod is in omvang meer dan voldoende. Om te blijven werken aan kwaliteitsverbetering in hun berichtgeving, kunnen de lokale media kleine aanpassingen doorvoeren in hun presentatie. Ook kunnen zij zoeken naar mogelijkheden om hun redacties te laten groeien. Dit kan in aantal medewerkers en/ of door meer samen te werken. Daardoor ontstaat er meer redactiecapaciteit en kan kennis en kunde met elkaar gedeeld worden. Ook ontstaat er dan aandacht voor onderwerpen die nu nog onderbelicht blijven.

Heb je vragen over dit onderzoek, of wil je een bijdrage leveren aan verbetering van de lokale media?

Reacties zijn welkom via info@pitonderzoek.nl