anytime

Afval puilt uit en zorgt voor overlast in Centrum Oisterwijk


Centrumondernemers en ook de Centrum Manager balen van uitpuilende afvalcontainers en de overlast die dat geeft.

Afval puilt uit de containers en zorgt voor stank, ongedierte en een onfrisse blik.

Al meerdere keren is er melding gemaakt van overlast door afval achter enkele winkels in het centrum van Oisterwijk (Zie foto).  ‘Het is niet één, maar wel dertig keer gebeurd dat ik er foto’s van heb gemaakt,’ aldus winkelier Albert Habraken richting Gemeente Oisterwijk, en daarbij ook de politiek oproept hier iets aan te doen.

Het is aan de foto te zien dat er vooralsnog geen afdoende oplossing voor is. Stank en ongedierte zijn het gevolg, en het geeft ook een onfrisse blik. Centrum Manager Frits Knibbeler geeft hem gelijk: ‘Jammer dat ondanks alle toezeggingen, beloftes en andere inspanningen niks heeft geresulteerd tot een oplossing. Echt jammer.’

De afval-verzamelplek ligt achter enkele panden aan de Dorpsstraat in Oisterwijk, in de hoek van het openbare gemeentelijke parkeerterrein, op een stuk stoep en straat. Gesitueerd direct naast de achteringang van naastgelegen winkelpanden en woningen, en direct naast de ingang van een horeca gelegenheid. Iedere winkelier is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van afval op eigen terrein, en het juist en tijdig laten afvoeren daarvan. Gemeente kan hierop toezien en handhaven.

Update

Gemeente Oisterwijk laat weten te kijken naar mogelijkheden voor een ondergrondse container. Waarom de gemeente niet tot handhaving overgaat, en de plaatsing van de containers toelaat, is nog niet bekend.