banner

Vette OZB worst voor inwoners Haaren blijkt illusie


In het Brabants Dagblad van afgelopen week, toonde wethouder Dion Dankers (PGB) zich positief richting de inwoners van Haaren:

‘Ze gaan er over het algemeen op vooruit.’

Onzin, zegt VVD Oisterwijk over dat bericht in de krant, die met diverse berekeningen laat zien dat de uitspraak van de wethouder voor een overgroot deel van de inwoners uit Haaren onwaar is. ‘Met het voorbeeld van een “vrijgezel in een koopwoning van 3,5 ton” rekent PGB-wethouder Dankers zich rijk,’ aldus de partij, die al jaren overduidelijk op de centen let. Dat wil zeggen, net als iedere andere partij hebben ook deze politici voorkeuren waar het gemeenschapsgeld naar toe gaat; bij de VVD is dat meestal gericht op een goed ondernemersklimaat en bijvoorbeeld ook mooie cultuurcentra.

De promotie van PGB bij de verkiezingen van 2018. Toen het geld in Oisterwijk op was moest PGB alsnog 10% OZB verhoging goedkeuren; de volgende 10% verhoging is ook PGB teveel.

Onwaar
In deze is het niet zozeer de OZB verhoging, maar eerder de informatie die de wethouder geeft waar de schoen wringt. ‘Het is duidelijk dat er verkiezingen aan komen en dat de portefeuillehouder het halve verhaal maar vertelt, in een poging zijn financiële straatje schoon te vegen.’ Het was PGB die begin 2018 heeft beloofd de OZB niet te verhogen; het was de VVD die destijds aangaf dat de financiële planning niet in orde was. De VVD zet haar boodschap kracht bij met een strip uit de verkiezingspromotie van PGB. Ook raadslid Stefanie Vulders komt met eenzelfde boodschap en dezelfde striptekening. De keuze van de wethouder wordt volgens haar vooral gedreven door angst. ‘Angst is voor Dankers blijkbaar een goede raadgever. Zijn grootste vrees is dat Oisterwijk minder middelen van het Rijk zal ontvangen.’

Wethouder Dion Dankers (Foto: Masja Vlaminckx)

Steun?
Opvallend op dit moment is dat ook PGB, de eigen partij van Dankers, zich tegen de door hem gewenste OZB verhoging verzet. Volgens PGB is er door de bezuinigingen in 2019 en 2020 voldoende bespaard: ‘Zelfs zo positief dat de gemeente in 2021 een voordeel verwacht van maar liefst bijna 1,8 miljoen euro. Ruim voldoende om de reserves aan te vullen en eventuele nieuwe tegenvallers op te vangen. Is het dan nodig om de OZB met 10% extra te laten stijgen? Als PGB zeggen we dan duidelijk: nee!’

Meer of minder?
Opgemerkt mag worden, dat een verhoging van de OZB gemiddeld zo’n 1,5 tot 2 euro per persoon per maand bedraagt afhankelijk van de woningwaarde. Heeft de gemeente geld over, dan kan deze meer voorzieningen organiseren, of de OZB omlaag brengen. Meer betalen hoeft niet erg te zijn als je dat kan missen en er iets voor terug krijgt; krijg je er niks voor dan is minder betalen logischer. Daarom zou de vraag misschien niet moeten zijn of de OZB omhoog of omlaag kan, maar meer waarvoor dat geld nodig is? Ofwel:

Wat gaat de wethouder met dat extra geld doen?

Tot slot niet geheel onbelangrijk: De huidige discussie over de begroting van 2021 duurt langer dan die begroting geldig is. De nieuwe raad bespreekt op 4 januari de begroting opnieuw, immers gaat de huidige raad niet over het geld van de Haarense inwoners!