ondernemers

Verkiezingsprogramma per partij #GV2020


Zeven partijen presenteren hieronder hun verkiezingsprogramma, met een korte samenvatting, en een linkje naar hun partij-informatie. Samen met het overzicht van de Partijen met hun lijsttrekkers, het Kieskompas en Verkiezingsnieuws voor u een goede voorbereiding op uw keuze tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2020.

Onderstaande leest u telkens een samenvatting van de partijstandpunten, een linkje naar de kandidaten en een linkje naar een uitgebreid overzicht van standpunten per partij. Zoveel mogelijk in hun eigen woorden.

Nog niet alle partijen zijn zover dat ze hun informatie beschikbaar hebben, deze volgt zo snel mogelijk.

WIJ! Oisterwijk 1

WIJ! Oisterwijk introduceert politiek op basis van principes in plaats van plannen. De kiezer is uitgekeken op verkiezingsprogramma’s met loze beloftes en plannetjes. Ze verdwijnen als sneeuw voor de zon na de verkiezingen. Wij werken met vier universele principes bij het beoordelen van raadsvoorstellen. Deze principes gaan over eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen en vrijheid geven aan jou. We pakken oorzaken aan in plaats van symptomen te bestrijden en streven naar vereenvoudiging van het systeem door minder regels en lagere belastingdruk.

WIJ! Oisterwijk met Kim Tjoa en Stefanie Vulders

Wat is de concrete uitwerking van deze principes bij actuele vraagstukken? WIJ! juicht binnenstedelijke woningbouwontwikkelingen toe. WIJ! is voor permanente bewoning van recreatieparken. WIJ! is voor rust en regelruimte voor (agrarische) ondernemers zodat zij hun eigen transities kunnen maken. WIJ! kiest voor privatisering van cultuurcentra en Staalbergven. WIJ! is voor meer betrokkenheid en verantwoording van de gemeentelijke organisatie. WIJ! is voor samenredzaamheid en eigen initiatief in het sociaal domein. WIJ! is voor kernenergie in plaats van windmolens en zonnepanelen. WIJ! is voor minder regels en lagere belastingen.

Meer over de principes lees je op de website. Ook vind je daar de blogpagina waar we schrijven over onze kijk op actuele thema’s. Principes in plaats van plannen houdt ons flexibel, stimuleren een pragmatische aanpak en het gebruik van gezond. Het is anders dan je gewend bent. WIJ! gaat voor een nieuwe vorm van openbaar bestuur die beter past bij de huidige tijd en onze behoefte aan vrijheid en verbinding. Een stem op WIJ! is een stem op jezelf!

WIJ! Oisterwijk 2

De leden van de nieuwe partij WIJ! Oisterwijk hebben zich opgesplitst in twee groepen. Zodra deze tweede groep hun standpunten en andere informatie beschikbaar hebben vullen we dit aan. Lees hier meer daarover.

D66 Oisterwijk

D66 Oisterwijk staat voor optimistische politiek voor Oisterwijk, Haaren, Moergestel en Heukelom! D66 maakt zich sterk voor een open, menselijke, ondernemende, gelijkwaardige en duurzame samenleving. Wij vertrouwen op de individuele én de collectieve kracht van mensen, waarbij we iedereen vrij laten en niemand laten vallen. We streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving.

D66 Oisterwijk met v.l.n.r. Margriet Ooms, Patricia Ooms, Jan van Ginneken, Jolanda Polkamp, Hans Pennings, Saskia Lavrijssen en Sharon Kroon.

D66 Oisterwijk bestaat uit een sterk Oisterwijks team dat zich wil inzetten voor de nieuwe gemeente. Wij beschikken over een stevig netwerk in de plaatselijke, regionale, provinciale, nationale en Europese politiek. De enorme problemen als gevolg van Covid-19 en de klimaat-, landbouw- en andere uitdagingen kunnen we vanuit onze mooie groene locatie voorleggen aan alle D66-experts in Den Bosch, Den Haag en Brussel.

Wij geloven in het belonen van prestaties en in het delen van de welvaart. De vrijheid en gelijkwaardigheid van elk mens vormen de fundamenten van onze samenleving. Samen met inwoners, maatschappelijke partners en andere (politieke) partijen willen we een gemeente maken waar het goed leven is, waarin mensen elkaar in hun waarde laten en elkaar met respect behandelen. Dit alles willen we, niet in een sfeer van ruzie en agressie, maar in overleg en samenwerking oppakken met allen die de belangrijke punten van ons verkiezingsprogramma mee willen verwezenlijken.

CDA Oisterwijk

We richten ons op de kwaliteit van leven in de kernen Oisterwijk-Haaren-Moergestel en Heukelom waarbij oog is voor (het behoud van) de eigenheid van elk van de dorpen, de culturele waarden en tradities. Zorg voor elkaar, duurzame bedrijvigheid en woningbouw zijn voor ons belangrijke thema’s. In de meningsvorming betrekken we ook de jongeren, zij geven mee vorm aan onze toekomst.

Geertje Mink is lijsttrekker CDA Oisterwijk.

We zetten ons in voor een slagvaardige en effectieve gemeenteraad waarin we samenwerken vanuit een positief kritische, toekomstgerichte houding. Dit alles vanuit een sterke verbinding met het CDA op provinciaal-, landelijk- en Europees niveau waarmee we de volgende uitgangspunten delen: We willen de natuur en cultuur goed doorgeven aan volgende generaties. Beheren en beheersen zijn daarbij niet voldoende. Daarvoor zijn ook creativiteit en innovatie nodig. Het CDA koestert maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, geloofsgemeenschappen, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare, rechtvaardige overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen basiszekerheid. Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

VVD Oisterwijk

Haaren welkom, want het is bijna zover. Op 1 januari 2021 maakt de kern Haaren deel uit van de gemeente Oisterwijk. Vanaf dat moment telt de gemeente Oisterwijk dus 4 kernen: Haaren, Moergestel, Heukelom en Oisterwijk. Elke kern heeft zijn eigen karakter en eigenheid, die wij ook willen koesteren. Het dorpse karakter van Haaren, de hechte gemeenschap van Moergestel, Heukelom als buurtschap en Oisterwijk met regionale allure.

VVD Oisterwijk met v.l.n.r. Rob Mallens, Vincent van den Dungen, Rowan van Geloven, Pauline Klijn, Patrick Simons, Anne Cristien Spekle, Con van Beckhoven, Franca van der Horst en Ton van de Ven (Foto: Chris van den Bijgaart).

Financieel staat de gemeente er ten opzichte van 2018 ronduit slecht voor. De VVD gaat u geen loze beloftes doen of een onrealistisch perspectief voorspiegelen. De huidige financiële situatie noopt ons echter tot keuzes maken. Onze inspanningen zullen er vooral op gericht zijn de financiële situatie te stabiliseren en de inkomsten en uitgaven met elkaar in harmonie te brengen. Daarvoor zullen alle zeilen moeten worden bijgezet. Primaire doel daarbij is: orde op zaken stellen, het huishoudboekje weer kloppend maken. Als uitgangspunt hanteren we daarbij om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen.

Desalniettemin heeft de VVD natuurlijk ambities voor onze gemeente! Deze ambities hebben we opgenomen in ons verkiezingsprogramma met de kanttekening, dat deze uitgevoerd kunnen worden zodra dat financieel verantwoord is. Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid om in de komende periode vanuit de coalitie sturing te geven aan de Oisterwijkse samenleving en haar financiën. Want die kunnen wel weer wat VVD gebruiken!

PRO Oisterwijk

PRO is de progressieve partij van de gemeente Oisterwijk. En dat zegt op zich nog niet veel, want progressiviteit, wat is dat? Voor ons is progressiviteit de moed om het anders te durven doen. Om te erkennen dat ‘vroeger’ niet altijd beter was, maar dat we juist onze lessen uit het verleden moeten trekken en die meenemen naar de toekomst. Dat we niet moeten blijven hangen in ‘vroeger’, maar dat we vooruit durven gaan naar morgen en op een duurzame en eerlijke manier leven. Zodat niet alleen wij kunnen genieten van onze prachtige wereld, maar ook de mensen die na ons komen.

Enkele leden van PRO Oisterwijk; midden voor lijsttrekker Myrte Hesselberth.

PRO is een partij met idealen, wij streven naar een groene, sociale en gezonde gemeente. PRO staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Voor een gemeente waar eerlijk delen en verbinding voorop staat, ongeacht afkomst, inkomen, gender, seksualiteit of kleur. Bij ons staan groen en samen voorop en wij geloven dat écht biodiversiteitsbeleid positief werkt. Want natuur en groen dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen én aan een aantrekkelijke en leefbare gemeente.

De rode draad in ons het verkiezingsprogramma is verandering. De wereld staat op een keerpunt. De coronacrisis heeft laten zien dat het anders kan en anders moet. Nederland zal daarbij niet achter kunnen blijven en ook de gemeente Oisterwijk zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Verandering is broodnodig. Vooral het klimaatprobleem en de verandering naar duurzame energie vraagt om een doortastend beleid van de overheid. We kunnen niet meer wachten, het roer moet om.

AB Oisterwijk

Er nadrukkelijk zijn, als de mensen je nodig hebben. Betrokken zijn bij de mensen uit de gemeenschap, uit de vier kernen die wij graag als viereenheid zien. De mens centraal zetten en samen werken aan een (nog) betere leefomgeving. Dat is waar Algemeen Belang voor staat.

AB Oisterwijk met v.l.n.r. Gortie Bekkers, Inge M.J. van Beers, Eric ten Brink, Marieke Dujardin-Stork en Alex van Assouw.

De speerpunten voor de komende periode in Haaren: Wonen en maatschappelijk gebruik? In het gemeentehuis komt het samen! Den Domp, investeren als dorpshuis, logisch toch?! In Oisterwijk zijn echte asielzoekers welkom! Raddraaiers niet, duidelijk! Centrum voor alle verkeer bereikbaar, welkom! Baerdijk: geen ongelukken meer, hier stoppen, niet verkeerd. Voor Moergestel gaat de aandacht naar Oostelvoortjes II, mooi wonen in het groen, voor jong en oud! Verkeersveiligheid Moergestel, vracht- en landbouwverkeer veilig op de rondweg. Heukelom: een leven lang mooi wonen.

Meer informatie over onze speerpunten en andere doelen voor de komende jaren lees je in ons verkiezingsprogramma. De Global Goals lopen als een rode draad door ons verkiezingsprogramma, omdat de verbinding met duurzaamheid voor ons niet meer weg te denken is om goede keuzes te kunnen maken voor de toekomst van Haaren, Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Algemeen Belang kijkt er ontzettend naar uit om de vertrouwde werkwijze voort te zetten door veel contact te hebben met jou, onze inwoner, en samen met onze collega politici plannen realiseren. Tot ziens in onze prachtige gemeente!

PGB Oisterwijk

PGB is een onafhankelijke, lokale politieke partij, die uitgaat van de kracht van de samenleving. Onze inwoners weten immers het beste wat er speelt in hun eigen leefomgeving. Daarom willen wij hen zo veel mogelijk betrekken bij het reilen en zeilen in onze gemeente. Voor hen doen we het per slot van rekening! In ons programma staan de volgende 5 uitgangspunten centraal: Samen in verbinding, want dat is de kracht van samen; Lokale eigenheid, met behoud van de eigen identiteit; Leefbaar en duurzaam, voor een prettige leefomgeving nu en in de toekomst; Sociaal en betrokken, omdat wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen; Realistisch en betrouwbaar, want afspraak is afspraak.

PGB Oisterwijk met Femke Pijnenburg, Carlo van Esch, Marieke Moorman en Roel van den Bersselaar.

Wij snappen dat alleen deze uitgangspunten nog niet zoveel zeggen. In ons programma vind je de verdere doorvertaling. Het is tot stand gekomen met de inbreng van vele inwoners. Via bijeenkomsten in alle kernen, via onze leden, via ons eigen panel, via reacties op Facebook en via inbreng van diverse instanties. Wat verder nog opvalt in ons programma, is dat we de speerpunten per dorp, wijk en buurt hebben opgenomen. Ook hebben we al onze kandidaten, die op de kieslijst staan, opgenomen met daarbij vermeld waar zij wonen. Dat maakt het in onze ogen nog persoonlijker.

PGB is dus een lokale, sociale en realistische partij, die samen met de inwoners wil werken aan de leefbaarheid in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom. Dat noemen wij de Kracht van Samen!

Lees op onze website regelmatig verkiezingsnieuws en ook informatie over de lijsttrekkers en de stemwijzer van Kieskompas in ons menu.