bosch car service

Tijdschrift Kleine Meijerij over oorlogsherinneringen en de Oisterwijkse Wierdsmabank


In de nieuwe aflevering van het kwartaaltijdschrift van Heemkundekring de Kleine Meijerij wordt door Frans Goris ‘voortgeborduurd’ op twee eerder in hetzelfde tijdschrift verschenen artikelen over de Wierdsmabank bij het Oisterwijkse Groot Kolkven. In 2001 was het Frans van Iersel die erover schreef, en tien jaar later was het Louis Nouws die op zijn beurt wat meer licht wierp op de voorgeschiedenis van de bank. De bank, geplaatst in 1917, is ook onderdeel geweest van een controverse. Het is over deze “strijd om de bank der drie wapens” dat dit bijzondere en mooi geïllustreerde artikel gaat.

Maria-processie Oisterwijk circa 1935 (coll. Wim de Bakker)

Wim de Bakker verhaalt in dit nummer over een bijzondere archiefvondst. Bij het bestuderen van de oude Oisterwijkse schepenprotocollen kwam hij een zeer oude vermelding uit 1444 over een Maria-omgang op het spoor. De Maria-processie is een fenomeen dat vandaag de dag vooral ouderen zich herinneren. Naar nu blijkt werd er in de late middeleeuwen in Oisterwijk dus ook al in 1444 een dergelijke processie gehouden!

Cor Sinnema geeft in zijn bijdrage een beschrijving van het op 16 juli j.l. bij Stichting Het Kwartier van Oisterwijk verschenen ‘Pinkas en Memorboek van de Joodse gemeente Oisterwijk’. Dit boek levert in 252 pagina’s een fraaie kijk op de ontstaansgeschiedenis van de Oisterwijkse Joodse gemeente. De ‘ontrafeling’ en knappe vertaling uit manuscripten van de bibliotheek Rosenthaliana van de Universiteit van Amsterdam is van Jenneken Schouten.

Lies(ke) van der Eerden (1913-2012) was een bekende Oisterwijkse. Zij runde ooit een boekhandel aan de Oisterwijkse Stationsstraat/hoek Spoorlaan. Zij en haar moeder, Adriana van der Eerden-Canters (echtgenote van ‘vleeschhouwer’ Jan van der Eerden) hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgebreide observaties aan het papier toevertrouwd. Lies met name over de tijd die ze, na opgepakt te zijn door de Duitse Sicherheitspolizei, doorbracht in de gevangenis in Den Bosch. In een artikel van de redactie wordt zeer uitgebreid bij deze bijzondere persoonlijke herinneringen stilgestaan.

In Literatuur-signalementen komt in deze aflevering onder andere de nieuwe uitgave  Kampina Airborne aan bod: Gevluchte en ondergedoken airborne-militairen in natuurgebied de Kampina. Dit betreft een herziene en uitgebreide uitgave van een eerder onder dezelfde titel verschenen boek van Peter van der Linden.

De Kleine Meijerij is verkrijgbaar bij Boekhandel Oisterwijk, bij Novy van Wezel te Moergestel en het Heemcentrum van De Kleine Meijerij aan de Spoorlaan 70 te Oisterwijk.