banner

Raad verzet want burgemeester in thuisquarantaine


De raadsvergadering van 29 oktober met als belangrijkste agendapunt de begroting 2021 wordt verplaatst naar donderdag 5 november 19.00 uur.

De raadsvergadering vindt plaats in Tiliander, maar is niet toegankelijk voor publiek. Wel is de vergadering digitaal te volgen via de website van de gemeente. Tijdens deze vergadering bespreekt de gemeenteraad de begroting van 2021; een begroting die na de verkiezingen vanwege de herindeling met Haaren op 4 januari ook in de nieuwe raad ter sprake komt, met een aanvulling vanwege die herindeling.

Burgemeester Hans Janssen

Aanleiding voor de verplaatsing is het feit dat raadsvoorzitter burgemeester Hans Janssen tot en met 30 oktober in thuisquarantaine verblijft vanwege een positieve test van een gezinslid. De burgemeester heeft zelf geen klachten. Het presidium van de raad heeft naar aanleiding van de thuisquarantaine de verschillende opties besproken en heeft geconcludeerd dat verplaatsing naar donderdag 5 november op dit moment de beste optie is.