baderie

Partij AB Oisterwijk negeert weigering wethouder


Het voorstel is geweest, het besluit is genomen, maar over de weigering tot uitvoer horen we niets.

Verkeersveiligheid staat voor AB hoog op in de aandacht, zo blijkt uit meerdere acties van de partij. Zo reageert Inge van Beers namens de partij op een inwoner die klaagt over een verkeerssituatie: ‘Dit zijn signalen waar we als politiek iets mee kunnen.’ Vreemd, want op herhaaldelijke vragen over een door de wethouder geweigerde en unaniem in de raad besloten verkeersaanpassing, krijgen we geen antwoord.

Rotonde met op deze toerit tweerichtings- en aan de andere kant eenrichtingsverkeer (Bron: Google Maps)

Raadslid Harrie Marsé (AB) bracht op 7 november 2019 een voorstel in de raad om te komen tot uniformiteit en daarmee duidelijkheid in verkeerssituaties voor fietsers. Onder die ‘verkeersmaatregelen’ valt, zo bleek tijdens die vergadering, ook het verschil in één- of tweerichtingsverkeer op die rotondes. Uit een publicatie door PIT Onderzoek bleek destijds dat 6 rotondes in onze gemeente zijn ingericht met eenrichtingsverkeer voor fietsers (zoals geadviseerd door ministerie en verkeersveiligheidsorganisaties), 1 rotonde tweerichting (wat geen voorkeur heeft) en 4 rotondes zelfs met een- en tweerichting door elkaar (dit wordt sterk afgeraden).

Nutteloos
Eerder werd al duidelijk dat wethouder Dion Dankers (PGB) niet van plan was uitvoering te geven aan het unanieme raadsbesluit; een besluit dat werd gebaseerd op het voorstel van AB. Voor Dankers is alles wat afwijkt van het eenrichtingsverkeer een uitzondering, en daarmee toegestaan en afgedaan. Er kwam geen enkele aanpassing, een nutteloos besluit. AB was juist van mening, en kreeg de voltallige raad daarin mee, dat die uitzonderingen beperkt moesten worden. Na dit raadsbesluit is er niets verandert, en de wethouder gaf aan dat ook niet te gaan doen.

Afkeur
Veilig Verkeer Nederland (VVN) raadt tweerichtingsverkeer voor fietsers op rotondes af, omdat dit voor automobilisten verwarrend kan zijn. Dat die verwarring bij wisselende regels en verschil op eenzelfde rotonde toeneemt, dat mag logisch zijn. Die situatie wordt door het Kennis Netwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (namens het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) dan ook specifiek afgeraden. De recent aangepaste rotondes aan de Moergestelseweg werden dit jaar bewust op die ‘afgekeurde’ wijze aangelegd.

Een van de belangrijke taken van een gemeenteraad is om de uitvoering van hun opdrachten aan het college (burgemeester en wethouders) te controleren. AB reageert echter niet op vragen over dit onderwerp. Hun voorstel werd unaniem aangenomen, de wethouder weigert uitvoering, maar de partij doet er niets aan, uitleg waarom ontbreekt …