glasvezel

Oude Oisterwijkse Dorpspomp naar de puinbreker doet zeer


‘Geweldig, eindelijk, goed gedaan’, maar ook ‘lelijk ding, zonde van het geld, de oude terug’ zijn kort samengevat enkele reacties op het nieuws van vorige week: De nieuwe dorpspomp komt er. De initiatiefgroep Dorpspomp 2.0 liet weten dat het college het besluit heeft genomen. Ruim vier ja na het weghalen van de oude, komt er een hagelnieuwe aan de rand van het gras aan het Lindeind.

Het nieuwe ontwerp voor de dorpspomp in Oisterwijk (Bron: Facebook Dorpspomp 2.0)

De laatste drempel die genomen moet worden, is de begroting sluitend te krijgen. Kartrekker Albert Jakobsen verwacht dat dit gaat lukken: ‘Voor de pomp is 35.000 euro nodig. De helft daarvan willen we ophalen door middel van crowdfunding. Als dat lukt, legt de gemeente de andere helft bij. Ik weet zeker dat er in Oisterwijk genoeg bedrijven en particulieren zijn die een donatie willen doen.’ Jakobsen roept op om een bijdrage te leveren. Contact kan via de Facebookpagina Dorpspomp 2.0.

De pomp
De pomp, in de jaren tachtig neergezet als replica van de pomp die in de jaren twintig van de vorige eeuw werd afgebroken nadat alle huishoudens in Oisterwijk water in huis hadden, werd afgebroken om ruimte bieden aan een nieuw plantsoen ontwerp van het Lindeind. Er kwamen vele protesten van inwoners en historici, die de pomp vinden passen bij het oude beschermde dorpsgezicht. Er volgde een toezegging door de gemeente, om de oude pomp zorgvuldig af te breken, te bewaren en elders in het centrum opnieuw op te bouwen. Door de gemeente is nu gekozen om een nieuwe dorpspomp te plaatsen aan de rand van het grasveld. Er komt daarbij ook een drinkwaterpunt.

Puinbreker

De pomp die midden jaren tachtig werd gebouwd moest van de gemeente plek maken voor aanpassing op het pleintje (Foto: Archief Ad Smarius).

Onbekend is of er vanuit inwoners of belangengroeperingen bezwaren zijn of komen tegen de vergunning of besteding. Vanuit de politiek zijn die er wel; niet tegen de komst van een pomp, maar ‘we betwijfelen ten zeerste of het nieuwe ontwerp de beste is,’ aldus Inge van Beers namens partij Algemeen Belang (AB). ‘Daarnaast lijkt de nieuwe pomp op een risicovolle plek te staan als we letten op verkeersveiligheid en tijdens avonduren, weekenden mogelijk vandalisme. Wat dat betreft gaat onze voorkeur er nog steeds naar uit om de oude pomp in volle glorie te herstellen. AB doet het zeer dat de oude pomp, geschonken door de Rabobank, op de werf ligt en nu naar de puinbreker kan.’ Tot slot ziet AB liever dat het gehele bedrag van 35.000 euro vanuit de samenleving komt. De crowdfunding van de initiatiefgroep krijgt wel een duidelijk compliment van AB.

Roel van den Bersselaar van Partij Gemeente Belangen denkt er anders over: ‘Wij zijn we er voorstander van dat de dorpspomp terugkomt op het Lindeind. Wij vinden het ook een mooi gebaar dat de gemeente de helft mee betaalt als de initiatiefnemers de andere helft bij elkaar weten te krijgen. Er is de afgelopen jaren al meer dan genoeg gezegd over dit onderwerp. Wij gaan er dus vanuit dat er voldoende is afgestemd. Hoogste tijd voor realisatie!’  Jean Coumans van PRO Oisterwijk: ‘Als de initiatiefnemers er blij mee zijn en er zijn geen bezwaren van de omgeving, vinden wij het prima,’ en ook de besteding van het budget is voor PRO, ondanks de vele bezuinigingen van afgelopen jaar, geen probleem: ‘Als de wethouder dekking heeft en hij vindt de uitgave verantwoord dan kan het. Hij heeft dan voor zichzelf de afweging gemaakt hoe het past binnen de tekorten die we hebben.’