glasvezel

Oisterwijksebaan gaat hoe dan ook erg veel geld kosten


De overheid heeft een verzoek tot betaling van saneringskosten voor de boerderij aan de Oisterwijksebaan 2 afgewezen. Ook het bezwaar is afgewezen. Daarmee komt de sanering in gevaar, en moeten er hoogst waarschijnlijk door Gemeente Oisterwijk extra kosten gemaakt worden om dit alsnog mogelijk te maken.

Een eerder protest bij het raadhuis tegen uitbreiding van de varkensstallen aan de Oisterwijksebaan.

De veehouderij staat al jaren ter discussie, mede omdat inwoners in de wijk Westend er overlast van ervaren. De boer zou willen uitbreiden, hetgeen financiering van betere luchtinstallaties mogelijk maakt, maar daarvoor heeft de raad niet gekozen. De gemeente wil de boerderij laten saneren. Hiertoe is de regeling Ruimte voor Ruimte ingezet, en daarnaast is de vergoeding van de Saneringsregeling varkenshouderij een belangrijk ander component.

‘Het bedrijf van De Rooij Varkens B.V. aan de Oisterwijksebaan 2 en 2a in Heukelom heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een afwijzing gekregen voor de subsidieregeling Sanering Varkenshouderij, omdat de aanvraag niet voldoet aan één van de voorwaarden uit de regeling,’ zo liet de gemeente eerder weten. ‘Dat is in dit geval erg teleurstellend en ook deels onbegrijpelijk, omdat de saneringsregeling juist bedoeld was voor bedrijven die geuroverlast veroorzaken nabij woningbouw. In dit geval gaat het volgens onze inschatting zelfs om 1100 woningen die geuroverlast kunnen ervaren.’

Ook het bezwaar hierop is afgewezen. Het alternatief is nu om te kijken of gebruik gemaakt kan worden van een saneringsregeling voor vermindering van stikstof, of dat de gemeente mogelijk meer meebetaald aan de sanering. ‘Alhoewel dit op voorhand niet de voorkeur heeft, kan mogelijk een oplossing gevonden worden door de exploitatie van het varkensbedrijf nog 3 jaar te laten duren en een beperkte extra bijdrage vanuit de gemeente te verstrekken.’ Mocht het bedrijf niet gesaneerd worden, dan hangt er nog een schadeclaim boven het hoofd van onze raadsleden, die de uitbreiding destijds hebben afgewezen.