banner

Nieuwe politiek stuurt AZC weg uit Oisterwijk


Geen oren naar de verbeteringen en de duidelijk afgenomen overlast, maar weg ermee. De asielzoekers in de kampementen van AZC Oisterwijk moeten plaats maken voor arbeidsmigranten. De nieuwe partij WIJ! van huidig raadslid Stefanie Vulders stelt dat in een persbericht.

Gezinnen met kinderen wonen nu in units rondom speelruimte en natuur; ruimte die volgens WIJ! Oisterwijk beter gebruikt kan worden voor arbeidsmigranten (Foto: Sadruddin Hesam Safi).

‘Het een kan het andere probleem oplossen,’ zo stelt de partij. ‘Het is geen schande … … Het is nu aan andere gemeenten om het stokje over te nemen en aan de wereld te laten zien dat zij bereid zijn tot eenzelfde inspanning.’ De partij ziet noodzaak de ruimte van het AZC beschikbaar te stellen aan de bewoning van arbeidsmigranten. En daarmee twee langlopende dossiers in Oisterwijk aan te pakken. ‘Het versterkt de lokale economie en ondernemers profiteren er met elkaar van’ en het ‘heeft als voordeel dat het niet ten koste gaat van de reguliere woningbouw. Er vindt, zoals nu, dus geen verdringing meer plaats. Bestaande en nieuw te bouwen woningen blijven beschikbaar voor woningzoekenden in onze gemeente. Bovendien wordt op deze manier de gemeente verlost van een dossier huisvesting arbeidsmigranten.’

Recent nog werd door de meerderheid van de raad besloten dat het AZC in Oisterwijk mag blijven. Daar werden voorwaarden aan gesteld met een evaluatie na 2 jaar.