anytime

Laadpaal in Oisterwijk ongewenst en communicatie laat te wensen over


Ze komen er meer en meer: Laadpalen voor elektrische auto’s. Nodig voor inwoners die geen eigen oprit hebben, maar een doorn in het oog zo blijkt voor inwoners die geen elektrische auto hebben.

Inwoners die dat willen kunnen een aanvraag doen voor zo’n paal in hun omgeving; de gemeente geeft er toestemming voor en wijst een plek aan in de omgeving van de aanvrager; de leverancier plaatst de paal en sluit deze aan op het netwerk. Vervolgens kunnen alle autobezitters met hun elektrische auto op die plekken parkeren, maar alleen om hun auto op te laden. Veelal is een bekeuring te verwachten voor andere parkeerders op die specifieke plekken.

Communicatie

Zonder bericht, geen reactie op vragen, vreemde plek, dus dan maar een Facebook bericht…

Zijn de buurtbewoners blij met zo’n speciale laadplek, is er niks aan de hand. Vervelender wordt het als de gemeente ze laat plaatsen, of de leverancier ze plaatst zonder instemming van de buurt, ten koste van andere parkeerders. Dit gebeurde recent aan de Lisstraat, aldaar waren inwoners niet op de hoogte. Reactie op vragen kwam er niet, dus dan maar je beklag doen op Facebook. ‘De normale gang van zaken is dat wij eerst communiceren met inwoners voordat wij akkoord geven op het plaatsen van een laadpaal en de bijbehorende locatie. De aannemer was in dit geval al te enthousiast aan de slag gegaan en heeft de laadpaal reeds geplaatst,’ aldus de reactie aan onze redactie van de woordvoerder van de gemeente destijds. Dat de paal op het toch al erg smalle stoepje kwam te staan, in plaats van de vrije driehoek tussen de parkeerplekken,  (zie foto), was volgens de gemeente blijkbaar geen probleem. De paal bleef staan.

Schuiven

Zo nu blijkt zijn ook de bewoners van de Dotterstraat niet blij met zo’n paal in hun buurt: ‘Tot grote verbazing is de aangevraagde autolaadpaal zonder enige directe communicatie geplaatst in onze straat. Echter is in de aanvraag een andere locatie aangegeven,’ zo luidt het bezwaar van buurtbewoners, die geen moeite hebben met een laadplek, maar wel voor de gekozen locatie: ‘Twee parkeerplaatsen minder voor algemeen gebruik in een straat met toch al beperkte parkeerruimte. En de doorgang voor mindervaliden is beperkt, zeker als er ook nog laadkabels liggen.’

De Dotterstraat is voor anderen dan buurtbewoners minder goed bereikbaar, en dat is mede ook een argument voor de bewoners om aan de gemeente te verzoeken de laadpaal te verplaatsen, zoals de oorspronkelijke aanvraag aangaf, ‘aan de Burgemeester Verwielstraat tegenover het kinderdagverblijf…’