kooplokaal

Gemeente Oisterwijk geeft vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten


Gemeente Oisterwijk heeft besloten in te stemmen om aan de Oliviersweg 9 in Oisterwijk een verblijfsaccommodatie te realiseren voor 54 arbeidsmigranten, werkzaam op het bedrijf aldaar.

Het bedrijf aan de Oliviersweg 9 in Oisterwijk (Bron Google Maps)

Het nieuwe gebouw voorziet in huisvesting van in totaal 54 (buitenlandse) arbeidsmigranten, die werkzaam zijn op dit glastuinbouwbedrijf. Het betreft een uitbreiding en vervanging van de daartoe reeds bestaande en ook als zodanig bestemde woonruimte voor 18 arbeidsmigranten op het bedrijf. Het agrarisch bedrijf voorziet al jaren in de huisvesting van eigen werknemers uit m.n. Polen. Een uitbreiding van het aantal werknemers is direct gerelateerd aan de gerealiseerde uitbreiding van de glastuinbouwkassen.

Deze voor Oisterwijk relatief nieuwe vorm van huisvesting is recent door de raad goed bevonden, met wel enkele aanvullende voorwaarden. Het doel is om te voorzien in fatsoenlijke bewoning voor de arbeiders, en tevens kan dit voorkomen dat deze bijvoorbeeld op recreatieparken verblijven. Het huisvesten van arbeiders nabij de werkplek zou ook de werkrelatie met de werkgever verbeteren en zorgen voor minder reistijd en verkeersbewegingen.

Voorwaarden die na het aanhoren van omwonenden en raadsbespreking zijn vastgelegd bestaan onder andere uit een maximum van 54 personen, werkzaam op het bedrijf en de nieuwbouw moet de andere huisvesting vervangen.