genieten

D66 meldt treinbrand Oisterwijk bij Onderzoeksraad voor Veiligheid


Oisterwijk werd eind september opgeschrikt door een brand in een goederentrein die benzeen vervoerde. De treinbrand ontstond op het spoor in het centrum. Al jarenlang rijden er volgens D66 teveel giftreinen dwars door Brabantse stads- en dorpscentra. Meer dan is afgesproken. Dat is gevaarlijk en de goederentreinen zorgen voor grote overlast.

D66 Oisterwijk is erg geschrokken van het incident:  ‘Het is weer een nieuw hoofdstuk in de onrust over goederenvervoer in de gemeente. Iedereen erkent het probleem, maar niemand doet iets. Want hoewel inwoners, ProRail en alle partijen het erover eens zijn dat dit zo niet meer kan, rijden er al jaren teveel goederentreinen, waaronder ook giftreinen, dwars door Oisterwijk. Dit kan zo niet meer. Daarom heeft D66 een melding gemaakt bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.’

Integrale aanpak
Elke oplossing voor het probleem kost geld. Toch mogen de kosten de start van een degelijke aanpakvolgens de partij niet in de weg blijven staan. D66 staat voor een integrale aanpak. ‘Het is tijd dat dit probleem niet alleen voor Oisterwijk wordt aangepakt, maar meteen voor alle andere Brabantse gemeenten waar deze gevaarlijke situaties op het spoor dagelijks zorgen en overlast veroorzaken.’

Oisterwijkse brandweer leest in de vrachtbrieven wat er in de tankwagons zit (Foto: Toby de Kort).

Doorbreken van impasse
D66 bepleit daarom bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid om dit veiligheidsvraagstuk te agenderen op de politieke agenda. ‘Het is tijd dat deze impasse rond een veilig spoort wordt doorbroken.’ De Onderzoeksraad is onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen. Deze raad besluit zelf welke voorvallen en situaties worden onderzocht. Meestal doet de Onderzoeksraad aanbevelingen voor verbetering. Daar moeten de (landelijke) overheid en private partijen reageren waarna de raad deze beoordeelt.

Vorige week bracht Guy de Kort het probleem al in de raad van Oisterwijk en stelde vragen aan de burgemeester. Deze gaf aan dat er een onderzoek komt naar het ongeval. Wethouder Dion Dankers (verkeer) liet weten het ook mee te nemen in het overleg met de spoorwegen. Vraag was en blijft of de gemeente hier iets over te zeggen heeft. Bij het trillen van het spoor dat veel overlast geeft én bij de verstoringen waarbij overwegen gesloten bleven en Oisterwijk voor alle verkeer wordt opgedeeld in twee helften, blijken de overheden die ‘het spoor’ beheren voor de inwoners en gemeente een onneembare vesting.