lezing goed oud worden

Aanmelden voor de kerstactie van Charitas


Charitas Oisterwijk is onlangs begonnen met de voorbereidingen voor de kerstactie. In december wordt aan de inwoners van de gemeente Oisterwijk, die daarvoor in aanmerking komen, een kerstgeschenk overhandigd.

Charitas Oisterwijk geeft mensen die het nodig hebben graag een steuntje in de rug

De inwoners kunnen zich zelf voor deelname aanmelden of komen naar voren via een van de maatschappelijke instanties.

Charitas streeft er naar alle inwoners die daar recht op hebben, te bereiken. Uit ervaring is gebleken dat met name senioren met een klein aanvullend pensioen zich weinig melden.

De normen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen zijn:
– zelfstandig wonen in de gemeente Oisterwijk
– een inkomen tot maximaal 120% van de Landelijke bijstandsnorm

Via de website van Charitas kunt u zich aanmelden kan tot 8 november.

DTZ logo low