bosch car service

Tuin vernoemd naar Janus de Vries


De plannen voor de Janus de Vriestuin in de wijk Waterhoef in Oisterwijk zijn rond. Sponsors en vrijwilligers worden gevraagd voor het straatinitiatief Kuiperstraat in Oisterwijk, dat de naam draagt van de dit jaar overleden voormalig redacteur van de Nieuwsklok.

door Ans Vekemans

Het idee ontstond bij Ilja Renders, die in de Kuiperstraat woont. Er lag een flink stuk grond van de gemeente braak tegenover haar straat. Een mooi stuk grond voor een buurtmoestuin, dacht ze. Een moestuin als ontmoetingsplek voor de buurt, een stukje natuur en verbindingsplek voor jong en oud. Ze betrok Hans Marcelissen en Erwin de Laat, die ook in de Kuiperstraat wonen, bij haar idee. Samen vormden ze een comité en gingen ze brainstormen hoe een en ander te realiseren. Een naam voor de moestuin was al gauw gevonden, Janus de Vriestuin. Janus de Vries overleed in maart 2020. Hij was jarenlang redacteur van de Nieuwsklok en ook lid van het Biodiversiteitsteam Oisterwijk. Janus woonde een groot deel van zijn leven in de Kuiperstraat.

Het comité Janus de Vriestuin, van links af Hans Marcelissen, Ilja Renders en Erwin de Laat.

Het comité kwam al snel bij Bert Klerks van de Stichting Groen voor Grijs Oisterwijk terecht. Die wilde graag meedoen met de uitwerking en ook het Biodiversiteitsteam Oisterwijk was enthousiast. De Stichting Groen voor Grijs staat voor het herstellen en versterken van de natuurwaarde in de woonomgeving door de aanpassing van het openbaar groen. Ook het contact dat ontstaat tussen buurtgenoten, omdat ze samen de buurtmoestuin onderhouden, is een belangrijk doel dat de stichting voor ogen staat. Het Biodiversiteitsteam streeft naar een waardevol natuur- en cultuurlandschap in de gemeente Oisterwijk en daar past het plan voor de moestuin goed in. Ook de gemeente Oisterwijk stond positief tegenover de buurtmoestuin en stelde gemeentegrond ter beschikking.

Start
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de aanleg van de tuin. In de moestuin komen elf ‘straatjes/tuintjes’ van diverse afmetingen en ook een gedeelte met laagstamfuitbomen en bessenstruiken. In het midden wordt een kruidentafel gerealiseerd, die geschikt is voor mensen met een rollator of rolstoel, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de tuin. In de tuin zelf komt een bankje, waarop je heerlijk kunt zitten genieten van de tuin en de weidse omgeving van de Kuiperstraat. De gehele moes- kruidentuin wordt omheind met een haag en is afsluitbaar met een poortje. Net buiten de tuin komen een boomstamstafel en boomstambankjes, gemaakt van een boom die gekapt is in Oisterwijk. Hier kunnen de mensen uit de wijk, fietsers, wandelaars en ouders van kinderen die aan het spelen zijn op het Kuiperveld, gezellig een praatje maken en iets nuttigen.

Het ontwerp voor de Janus de Vriestuin.

Het comité verwacht de moestuin in het voorjaar van 2021 te openen. De ingebruikname van de moestuintjes zal in dezelfde tijd plaatsvinden. De moestuintjes worden gratis ter beschikking gesteld aan de buurtgenoten, die zich hiervoor kunnen aanmelden bij Hans, e-mailadres h.marcelissen@ziggo.nl Het enige waartoe men zich verplicht is het tuintje te onderhouden. Ook kan een school, scouting of andere jeugdvereniging een tuintje of een deel daarvan adopteren, waardoor kinderen met elkaar samenwerken in de natuur, verantwoordelijkheid dragen voor hun tuintje en het proces kunnen ervaren van al wat groeit en bloeit in hun ‘eigen tuintje’.

Sponsoring
Het comité wil het project zo veel mogelijk realiseren met behulp van sponsoring in de vorm van producten en materialen, zoals tuingereedschap of bouwmaterialen. Voor de benodigde materialen kunt u contact opnemen met Bert Klerks van Stichting Groen voor Grijs, telefoon 013-5284445. Maar ook een financiële bijdrage voor dit bijzondere buurtinitiatief is zeer welkom. Wilt u het financieel ondersteunen dan kan dit door uw bijdrage over te maken op rekening NL87RABO0341348473 van de Stichting Groen voor Grijs Oisterwijk. Alle sponsors krijgen een uitnodiging voor de opening van de moes- kruidentuin en tevens worden de namen van de sponsors vermeld op een bord dat in de tuin komt te hangen. En als laatste, handige klussers zijn hard nodig. Meldt u aan bij de Stichting Groen voor Grijs om een handje te helpen.