lezing goed oud worden

Sinterklaas komt naar Oisterwijk maar zonder Zwarte Piet (Update)


We wisten het natuurlijk al, Sinterklaas komt naar Oisterwijk! Toch zal het dit jaar anders zijn, daarover vertelt De Sint zelf:

Sinterklaas  komt naar Oisterwijk, maar dit plaatje kan dit jaar niet gemaakt worden (Foto: Joris van der Pijll).

Beste vrienden van Sinterklaas,

De afgelopen maanden hebben twee belangrijke dingen mij bezig gehouden in mijn buitenverblijf in Spanje: het coronavirus en de maatschappelijke discussie naar aanleiding van de dood van George Floyd. Deze onderwerpen roepen veel emoties op, ook bij mij. Ik heb mij werkelijk zeer bezorgd afgevraagd of het Sinterklaasfeest in Oisterwijk dit jaar wel kan doorgaan en zo ja, hoe? Wij, dat wil zeggen de Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk, de gemeente Oisterwijk, mijn Pieten en ik, hebben in nauw overleg een aantal knopen doorgehakt. In deze brief wil ik hierover wat meer vertellen.

Zwarte Piet
Sinterklaas komt elk jaar naar Nederland en Oisterwijk om – samen met zijn Pieten – voor de kinderen een groot feest te organiseren. Ik vind het heel, héél erg belangrijk dat dit feest blijft bestaan. Voor alle kinderen van Oisterwijk, maar dan ook wel álle kinderen van Oisterwijk. Momenteel heerst het coronavirus nog met de daaraan verbonden risico’s voor mij en mijn Pieten. Daarnaast vinden steeds meer mensen dat Zwarte Piet beter in Spanje kan blijven. Voor mij is dit laatste natuurlijk een groot probleem, want wie moet mij dan helpen met het wegbrengen van de cadeaus en het uitdelen van het snoepgoed?

Ik heb er goed over nagedacht en ben er zeker van dat er een groot aantal Oisterwijkse talenten zijn die Sinterklaas bij zijn moeilijke taak willen helpen en niet bang zijn om een roetveeg op hun gezicht te krijgen van het klimmen door de schoorsteen. Zwarte Piet blijft daarom vanaf dit jaar in Spanje en ik ga op zoek naar die bijzondere Oisterwijkse talenten.

Ik zal altijd met veel plezier terug denken aan de tijd dat Zwarte Piet mee kwam uit Spanje. Wat hebben we een plezier gehad met Trappedoelie, Pedro en Roetmop. Of ken je die niet? Bent je misschien uit de tijd van Sjaak Sjoerd – de eerste, de tweede of de derde – Julio en Trammelanto? Of ben je uit de tijd van Carmelita, Juanita en Margarita? Of Paco, Lolita en Evita? Een héle grote kans dat je Roelie Boelie wél kent, want die gaat al bijna 40 jaar mee naar Oisterwijk. Het zijn juist deze herinneringen uit je jeugdtijd die we de kinderen van nu ook gunnen. Daarom wil ik zo graag dat het mooiste feest van het jaar door blijft gaan; Sinterklaas met zijn hulpen, die voor een kinderfeest zorgen waar ze met plezier aan terug denken en elk jaar weer naar uit kijken. En dat kan gewoon, ook al ziet die hulp er vanaf nu wel (een klein beetje) anders uit. Er zal een moment komen dat we Zwarte Piet alleen nog zien in tekeningen en op foto’s en filmpjes. Jammer of niet; die verandering houden we simpelweg niet tegen.

Wat nu?

Sinterklaas komt dit jaar zonder Zwarte Pieten (Foto: Masja Vlaminckx)

Sinterklaas gaat dus op zoek naar getalenteerde Oisterwijkse jongens en meiden die hem gaan assisteren bij het vullen van de schoentjes, het inpakken van de cadeaus en het zingen van liedjes. Deze talenten moeten uiteraard wel een gedegen opleiding volgen aan de Pietenschool in Spanje. Zo leren zij ook hoe je op een veilige manier het dak op klimt en door de schoorsteen gaat. Dat je daarvan roetvegen op je gezicht kunt krijgen, moge duidelijk zijn. Ik begrijp goed dat dit heel wat losmaakt in Oisterwijk. Sommige mensen zullen het toejuichen, anderen zullen boos zijn. Het is voor mij wel duidelijk dat er geen manier is om dit voor iedereen goed te doen.

Veel liever richt ik mijn volle aandacht op de kinderen en steken we energie in de organisatie van dit magische kinderfeest. Laten we, in een jaar waarin er toch al veel verandert, maar in één keer door de zure appel van oranje heen bijten. Laten we het vooral niet groter maken dan nodig is. Juist omdat onze gelovige doelgroep over het algemeen snel schakelt, opvallend genoeg veel sneller dan volwassenen. Laten we daar allemaal een voorbeeld aan nemen.

De intocht
Er is in overleg met de gemeente besloten dat er geen feestelijk onthaal zal zijn bij de trein en op de Lind dit jaar. Het is moeilijk om, bij de grote opkomst die wij in Oisterwijk gewend zijn, te garanderen dat ouders en kinderen voldoende afstand zullen houden conform de richtlijnen van het RIVM.

Tiliandershows
Gezien de huidige regelgeving omtrent het coronavirus heeft Sinterklaas besloten om de shows in Tiliander enkel te verzorgen voor de groepen 1-5 van alle basisscholen in Oisterwijk. Het is de bedoeling dat alle gelovige kinderen via de scholen uitgenodigd worden om met hun leerkrachten en enkele begeleiders te komen genieten van de Sinterklaasshow in Tiliander. Dit uiteraard in overleg met de scholen. Deze shows zullen dan plaatsvinden op 2, 3 en 4 december.

Collecte
Veel mensen verwachten elk jaar de huis-aan-huis collecte. Dit jaar zal die er niet zijn. Ik wil de gezondheid en veiligheid van mijn medewerkers volledig kunnen waarborgen. Sinterklaas rekent er op dat velen het jaarlijkse kinderfeest, ondanks de veranderingen, toch financieel willen ondersteunen, zodat elk kind dat in Tiliander op bezoek komt de grote zak snoep krijgt waar het op rekent. Bezoek de website van Sinterklaas in Oisterwijk (www.sinterklaasinoisterwijk.nl) en geef een gift via de QR code.

Tot Slot
2020 zal op veel gebieden voor iedereen een memorabel jaar zijn. Veel zaken zullen nooit meer hetzelfde zijn als in het verleden. Sinterklaas is echter van plan om elk jaar te blijven komen en om samen met zijn assistenten een geweldig feest neer te zetten voor al die kinderen die dat gewend zijn. En uiteraard ook voor veel kinderen die dat nog niet gewend zijn.

Met vriendelijke groet,
Sinterklaas

Reactie van onze gemeente

Gemeente Oisterwijk geeft desgevraagd geen directe aanleiding of regelgeving aan voor het bovenstaande besluit. De keuze om wel of geen Zwarte Pieten in Oisterwijk te ontvangen is volgens de gemeente een keuze van de organisatie die Sinterklaas en zijn Pieten ieder jaar in Oisterwijk ontvangt. ‘Wij zijn hiervan op de hoogte gebracht en hebben begrip voor de lijn die zij kiezen. Voorop staat dat Sinterklaas een feest voor alle kinderen van nu én die van de toekomst moet zijn,’ zo laat de woordvoerder namens het college (burgemeester en wethouders) weten. De gemeente heeft geen beperkingen opgelegd aan Zwarte Pieten om naar Oisterwijk te komen.