genieten

Resultaat van de raad: Het blijft wachten op een huis in Oisterwijk


Het tekort aan woningen in Oisterwijk is nog niet opgelost. De politieke partijen in Oisterwijk beloofden in hun verkiezingscampagnes in 2018 hier iets aan te doen. Ze geven toe dat hun ambities helaas niet waargemaakt zijn.

Door: Inge Dekker /  Pit Onderzoek

Wat de partijen voor de vorige verkiezingen aan de kiezers beloofden, zien we terug in de stemwijzer van mei 2018 (zie staafdiagrammen). De meerderheid gaf prioriteit aan sociale huurwoningen, boven midden en hoog segment. De VVD vond beiden even belangrijk. AB daarentegen prioriteerde het midden en hoog segment. Ook zien we terug dat de meerderheid prioriteit gaf aan starterswoningen. Vooral CDA en PrO prioriteren starterswoningen boven seniorenwoningen. PGB en AB vonden beiden ongeveer even belangrijk.

Belofte
Ook in de verkiezingsprogramma’s van 2018 stonden alle partijen voor meer woningen. De VVD bleef redelijk algemeen: “passend aanbod voor verschillende doelgroepen en open staan voor iedere vorm van bebouwing.” Ook wilde de partij scheefwonen aanpakken. AB stelde dat scheefwoners kunnen doorstromen door meer te bouwen voor midden en hoog segment. PrO, PGB en CDA gaven expliciet prioriteit in hun programma’s aan meer sociale huurwoningen en het bouwen van goedkopere woningen voor starters. Daarnaast benadrukten CDA en PGB het belang van huisvesting voor ouderen.

Het kan snel gaan, soms zelfs met hele woonunits tegelijk, worden met een hijskraan op hun plek gezet (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Resultaat
Onze redactie analyseerde het stemgedrag van raadsleden in de afgelopen raadsperiode. Hieruit blijkt dat alle partijen vrij dicht bij hun verkiezingsprogramma’s zijn gebleven. Het is hen in deze raadsperiode echter niet gelukt om aan de woningbehoefte te voldoen. Partijen stuurden de raadsvoorstellen soms tot driemaal toe terug. De raad vond dat de voorgestelde plannen niet genoeg rekening hielden met de omgeving of de samenstelling van toekomstige bewoners. Voorbeelden hiervan zijn het socialehuurcomplex op KVL, de Kartonnagefabriek aan de Baerdijk en Biennekebolders in Moergestel.

Inwoners
Op de vraag “Heeft de gemeenteraad van Oisterwijk afgelopen raadsperiode voldoende gedaan om voldoende en juiste type woningen te bouwen?” antwoorden een aantal inwoners: “Voor starters en jongeren is absoluut te weinig gedaan. Ondanks mooie woorden en voornemens (…). De raad is veel te afwachtend en weinig creatief (…). Kijk naar de ons omliggende gemeenten. Daar wordt wel voortvarender werk gemaakt van sociale woningbouw.”

Andere inwoners verwijzen naar andere gemeenten die het beter zouden doen, zoals Loon op Zand en Best. De laatst genoemde gemeente “zorgt ervoor dat er op tijd bestemmingsplannen zijn en koopt zelf grond en neemt projectontwikkelaars in de houtgreep door af te spreken hoeveel en welke soort sociale woningen er gebouwd moeten worden in ‘ruil’ voor de vrije sector.”

Partijen aan het woord
We vroegen de partijen wat ze vinden van het aantal en soort gebouwde woningen. Maar ook waarom bouwplannen geen doorgang vonden.

AB: Er is niet genoeg gebouwd in deze periode, maar daar zijn we ook heel realistisch over. Het aantal woningen dat we krijgen toegewezen vanuit de provincie is te laag. Het is daarom goed dat wethouder ten Brink het gesprek met de provincie voert over verhoging van dit aantal. Vervolgens zijn er nog meer taken die geregeld moeten worden als het gaat om woningbouw, we denken dan aan met prioriteit jongeren huisvesten en mogelijkheden voor een anti-speculatiebeding onderzoeken.

PGB: Woningbouw is belangrijk. Maar wel binnen een goed afgewogen visie op de gewenste ontwikkelingen in het gebied. Eerst denken, dan doen is volgens ons de juiste volgorde. Bij het appartementengebouw op KVL ontbrak een dergelijke visie naar ons idee. De verkeersveiligheid, de privacy en de mogelijkheden voor de ondernemers waren onvoldoende uitgewerkt, daarom hebben we in eerste instantie tegen gestemd.

Herbestemming Bienekebolders in Moergestel vraagt veel tijd  (Bron Gemeente Oisterwijk)

PrO: Wat belangrijk is om mee te nemen is dat de wens van omwonenden en de veiligheid van onze inwoners gewaarborgd moet zijn. Daarom is het niet altijd zo dat we moeten bouwen ten koste van alles. PRO zoekt wel graag naar oplossingen en is daar zeker ook bij de situatie rondom KVL naar op zoek gegaan waarna uiteindelijk wel voor woningbouw is gekozen (…). Wij denken wel dat er te weinig is gebouwd over het algemeen. Er zijn wat zaken uitgesteld door omstandigheden en dat moeten we komende periode voorkomen.

CDA: Dat was omdat de plannen van het college onvoldoende uitgewerkt waren. Hierdoor is het terug gegaan naar het college en kwam er een beter plan tot stand.

VVD: Deze coalitie en dit college teert nog op de inzet van het vorige college. Projecten die gerealiseerd zijn, zijn in de vorige periode in gang gezet. Deze coalitie heeft in onze ogen wat betreft woningbouw niets klaargespeeld. De Leye is bijvoorbeeld niet daadkrachtig genoeg opgepakt. Zeker gezien de financiële situatie van de gemeente mag je verwachten dat dergelijke projecten voortvarend worden opgepakt. Helaas moeten we constateren dat deze coalitie dit heeft na gelaten.

Fractie Vulders gaf geen inhoudelijk antwoord op dit onderwerp.

Samengevat
De politieke partijen zijn afgelopen raadsperiode dicht bij hun partijprogramma’s gebleven. Toch heeft dat niet tot de gewenste resultaten geleid. Over het algemeen geven raadsleden aan dat voorbereiding en daadkracht van raad en college tekort schoten.

Resultaat van de raad?

Verkiezingsbeloftes zijn mooi, maar worden ze ook waargemaakt? Juist in deze raadsperiode, waarin de raadsleden geen vaste coalitie (vooraf bepaalde samenwerking) zijn overeengekomen, waren zij ongebonden en konden zij hun eigen visie volgen. Hebben ze dat ook gedaan? Om dat te beoordelen is een vergelijk met hun stemgedrag nodig. PIT Onderzoek heeft de partijkeuzes in de stemwijzer van 2018, hun toenmalige verkiezingsprogramma’s én hun stemgedrag van de afgelopen twee jaar vergeleken. Een enorme grote hoeveelheid informatie, waarvan een analyse is gemaakt op totaal zes onderwerpen die wij de komende weken aan u aanbieden.

Heeft u vragen of opmerkingen aan de onderzoeksredactie? Mail dan naar info@PITOnderzoek.nl