genieten

Raadslid verwijst naar geheim collegeverslag over AZC Oisterwijk


Raadslid Inge van Beers (AB) heeft vragen gesteld aan het college, en daarbij informatie gebruikt uit een – zo nu blijkt – geheim deel van een collegeverslag. De griffier heeft de vragen openbaar gepubliceerd, en zo weten wij en nu ook u dat deze verborgen informatie bestaat. Lezen mogen we het echter niet van onze burgemeester en wethouders.

Raadslid Inge van Beers van partij Algemeen Belang op bezoek bij AZC Oisterwijk.

Van Beers schrijft op 4 september in een brief aan het college: ‘In het collegeverslag van 11 juni 2020 verzoekt het college om een raadsinformatiebrief (RIB) op te stellen… … over de inzet en aanpak van de ketenmarinier en andere relevantie zaken.‘ In de openbaar beschikbare collegeverslagen van juni staat het AZC echter niet vermeld, dus vragen wij om een kopie van dat bewuste verslag. De woordvoerder van de burgemeester laat hierop weten dat door het raadslid is ‘verwezen naar een vertrouwelijke bespreking in het college.’

Lek?
Het lijkt een kleinigheidje, maar in relatie tot de afgelopen weken veel besproken wens van de gemeenteraad, dat het COA en het college (burgemeester en wethouders) open en transparant moeten zijn over het gebeuren op en rond het AZC, zou ook dit een voorbeeld kunnen zijn dat in het rijtje van ‘verborgen informatie’ thuis hoort.

Tegelijk is het voor individuele raadsleden niet toegestaan om informatie die het college als ‘vertrouwelijk’ heeft aangemerkt, openbaar te maken, anders dan nadat de gemeenteraad daartoe heeft besloten. Van Beers laat desgevraagd weten dat de vertrouwelijkheid haar bekend was ‘dat staat er boven’. Van Beers had echter de indruk dat die vertrouwelijkheid er al af was; volgens haar heeft de burgemeester er over gesproken tijdens een inloop-/ vragenuur.

AZC
Het college heeft dus zo blijkt op 11 juni gesproken over het AZC, de inzet van de ketenmarinier en nog een aantal andere lopende zaken. Vermoedelijk ging dat gesprek ook over onderwerpen waar onze redactie al enige tijd om vraagt, maar die door het college niet worden beantwoord. Door het college werd recent na vragen van onze redactie aangegeven dat er al meer dan een jaar geen verslagen of actiepunten zijn beschreven, en dat het aan de tijd ontbreekt om een overzicht te maken van de status van de overeengekomen afspraken.

De besproken onderwerpen, de vragen van het college aan het COA en de vraag of de afspraken in het contract al of niet worden nagekomen? Vooralsnog krijgen we daarin geen inzage.