lezing goed oud worden

Raad niet geïnformeerd en media is geweigerd bij bijeenkomst AZC Oisterwijk


Uit een zojuist via een inwoner ontvangen brief blijken er vanavond niet één maar twee bijeenkomsten te zijn over het AZC in Oisterwijk.

Aan de bijeenkomst die openbaar gepland staat om 21.00 uur met raad en COA, gaat een bijeenkomst vooraf die niet openbaar is aangekondigd, maar waarvan een uitnodiging aan een selecte groep inwoners is verzonden. Andere inwoners en de raadsleden zijn hierover niet geïnformeerd.

De brief dateert van 12 mei 2020. Er was dus al lange tijd bekend dat deze bijeenkomst zou plaats vinden. De bijeenkomst is echter in geen enkele openbare agenda van de gemeente vermeld, ook niet door COA in de meest recente nieuwsbrief van juli, en niet aan de media bekend gemaakt. De gemeente was hiervan wel op de hoogte; de bijeenkomst is vanavond om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Het is een van de voorbeelden die afgelopen week boven komen van een gebrekkige communicatie door zowel COA als gemeente.

Update: Media geweigerd

Inwoners vroegen ons om aanwezig te zijn, en dat was dan ook de bedoeling. Echter werd ons de toegang tot de bijeenkomst ontzegd. Geen transparantie en openheid in de Oisterwijkse AZC kwestie.

Juist omdat er veel communicatie stoornissen zijn rondom het AZC in Oisterwijk, en de uitnodiging voor deze avond (na vier maanden) 1,5 uur vooraf als een duveltje uit een doosje boven kwam, daarmee inwoners die betrokken zijn en zich als omwonenden hadden willen laten zien mogelijk niet of te laat op de hoogte waren, zou een onafhankelijk verslag in de lokale media niet verkeerd zijn.

Los daarvan hebben we in Nederland rechten. Recht op privacy van het individu (wat wij in eerdere voorkomende situaties zorgvuldig hebben gerespecteerd), en tegelijk ook het recht op vrije en onbelemmerde nieuwsgaring. Wat leeft er bij deze inwoners, wat is de reactie daarop van gemeente, ministerie en COA, en hoe denkt bijvoorbeeld het wel aanwezige Centrum Management hierover?

Dus na de ontvangst van de uitnodiging snel aangemeld, boterham doorgeslikt en naar het gemeentehuis gespoed. De koffie mocht opgedronken worden, maar daarna was het wegwezen. ‘De bijeenkomst is voor omwonenden, niet voor de pers,’ aldus ketenmarinier Jur Verbeek die aangaf dat dit een besloten bijeenkomst zou zijn, zodat eenieder vrij zou kunnen praten.

Beslotenheid echter waarbij vooraf geen grenzen werden gesteld. Immers werd in de brief aan de lezer alle ruimte gegeven om andere inwoners uit te nodigen, en was er ook een vertegenwoordiger van de belangenorganisatie voor de centrumondernemers bij, waarmee de groep per definitie niet beperkt en daarmee niet besloten kan zijn.

En wat betreft die privacy? Vele malen eerder werden er verslagen geschreven over dergelijke bijeenkomsten waarin onze (lokale) overheid vergelijkbare argumenten had. Foto’s werden in die gevallen alleen gemaakt na uitdrukkelijke toestemming, en er werden nooit namen of persoonlijke gegevens genoteerd. Alle aanwezigen konden zonder schroom of angst hun verhaal doen; geen vuiltje aan de lucht.