banner

Politiek krijgt les van Oisterwijkse kinderen


‘De toekomst is al begonnen’, was de inzet van de politieke dialoog tussen de politieke partijen, als afsluiting van de Week Van De Verbinding, georganiseerd door de stichting Sociaal Huis Oisterwijk. Niet een politiek debat op het scherpst van de snede, maar een politieke dialoog. Om niet te verzanden in tegenstellingen, maar het zoeken naar verbinding. En dat lukte wonderwel.

Kinderen geven hun boodschap over aan de burgemeester

Bijzonder van deze politieke dialoog was dat de Oisterwijkse kinderen van Petje Af de voorzet gaven. Kinderen tussen de 10 en 14 jaar die door Petje Af meegenomen worden in een programma om zichzelf te ontwikkelen. In het kader van de Week Van De Verbinding hadden zij nagedacht over de zogenoemde ‘Global Goals’, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties voor een duurzame wereld in 2030.

En zij hadden hun wensen vervat in een advies dat zij overhandigden aan burgemeester Hans Janssen. Die de kinderen de Greta Thunberg’s van Oisterwijk noemde, de jonge Zweedse klimaatactiviste die internationaal furore heeft gemaakt. Hun boodschap: De toekomstige wereld zal onze wereld zijn. En misschien zijn wij maar kinderen, maar wij vinden het heel belangrijk dat wij meedenken, want wij hebben ideeën.

En dat vraagt een fundamenteel andere houding van de politiek, aldus emeritus hoogleraar en gespreksleider Hans Jägers namens het Global Goals Genootschap Oisterwijk: ‘treedt uit je systeem, blijf niet onnodig in je systeem hangen.’ Dat deden PGB, PrO, VVD en AB die deel namen aan de politieke dialoog.
Eigenlijk doen we al sinds Napoleon als overheid hetzelfde, terwijl een dialoog voorop moet staan.

(PGB) In plaats van burgerparticipatie – waarbij de overheid het initiatief neemt en inwoners vraagt mee te doen – moeten we naar overheidsparticipatie – waarbij inwoners het initiatief nemen en de overheid ondersteunt. (VVD) Met een Global Goals toets voor alle gemeentelijke beleidsvoorstellen. (PrO) Maar laten we eerlijk zijn, we willen dit al langer en het wordt hoog tijd dat we dit ook daadwerkelijk gaan doen. (AB)
Het Global Goal Genootschap Oisterwijk pleit hiervoor in een Manifest voor een Nieuwe Balans.

Volgens het genootschp moeten we met elkaar zoeken naar een nieuw evenwicht om de veranderingen waarvoor we staan ruimte te geven. En het moet nu gebeuren. We hebben niet veel meer tijd beschikbaar. De politieke dialoog gaf daartoe een aanzet. Een suggestie vanuit het publiek om deze politiek dialoog jaarlijks te herhalen, als een soort verantwoording, werd door alle politieke partijen omarmd.