banner

Politie en handhavers zien de corona overtredingen in Oisterwijk niet


De minister benadrukt coronaregels na te komen; landelijk en regionaal zijn er zorgen over toename van besmettingen.

3 maanden na de versoepeling en de eerste gewenningsweken, lijkt er in Oisterwijk nog niet veel veranderd, ook niet nadat het landelijke ministerie de regels voor onder andere de horeca heeft aangescherpt. BOA en Politie zien volgens de gemeente iets anders dan de signalen van inwoners en waarnemingen ter plaatse. Mocht de GGD achteraf besmettingen constateren, dan gaat de veiligheidsregio over tot sluiting.

Bezoekers

Terrassen in Oisterwijk mochten onder voorwaarden weer open (Foto: Joris van der Pijll)

In het Oisterwijkse centrum, loopt winkelend publiek over een strook van net 2 meter tussen de terrasopstellingen. Afzettingen zijn er niet, en ook bordjes met regelgeving, pijlen en andere maatregelen ontbreken. PIT Onderzoek heeft dit begin juni geconstateerd en gemeld, maar er is ook na de aanscherping van de regels geen verandering zichtbaar. En ook in het buitengebied gaat niet alles volgens de voorwaarden.

In reactie op eerdere uitleg over de corona regels, het gemeentelijk beleid en de aangescherpte regelgeving van het ministerie, kwam er een maand terug van enkele inwoners melding dat er in het centrum een en ander mis zou zijn. Er ontbrak volgens hen bij de terrassen ontsmettingsmiddel, aanwijzingen waar je moet lopen, afzetting die onbedoeld betreden van het terras voorkomt en bijvoorbeeld bordjes met ‘Hier wachten, wij wijzen u een plek’ of ‘Vooraf reserveren verplicht’. In andere steden en toeristische plekken in Nederland (zie onder) worden duidelijk meer van deze maatregelen genomen. Gemeente Oisterwijk gaf hierna aan extra te gaan controleren.

Regels

De regels die het ministerie heeft opgelegd zijn duidelijk. De Rijksoverheid vermeldt: ‘In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en leven ze hygiënemaatregelen na. Daarnaast vindt er altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.’  De regels werden aangescherpt na een toename van besmettingen. In Oisterwijk viel dat nog mee, maar landelijk en in het midden van onze provincie neemt die besmetting duidelijk toe.

Aantal geconstateerde besmettingen per 100.000 inwoners , afgelopen 5 weken in Tilburg (Bron: RIVM).

Controle

Vorige week bleek bij een rondgang met enkele steekproeven dat niet alle regels conform de voorwaarden van het ministerie nageleefd worden. Ook bleek er verschil tussen diverse horecagelegenheden. Zo was er bij een terras in het buitengebied wel een flesje desinfectiemiddel, een goede afzetting én een duidelijke en ruime route aangegeven, maar geen personeel aan de entree voor een reservering of het aanwijzen van een plek, geen bordje met informatie en werd na plaatsnemen niet gevraagd om een reservering, registratie of gezondheidsklachten. Bezoekers gingen zitten, bestelde hun drankje en vertrokken weer.

Een ander groot en druk bezocht terras had wel een bordje met informatie aan de entree met verzoek tot registratie, gezondheidsvragen en desinfectiemiddel, maar geen personeel aan de entree, geen reserveringsvraag of aanwijzen van een plek, geen afzetting rondom het terras en geen route voor in- en uitgang. Terrasbezoekers liepen dan ook achteloos langs het informatiebordje het terras op zonder controle. In het centrum van Oisterwijk schieten bezoekers die elkaar ruimte willen geven bij het passeren het terras op; iets wat op andere plekken in Nederland door een andere inrichting van de straat en afzetting van de terrassen juist is voorkomen (zie onder).

Een woordvoerder van burgemeester Hans Janssen laat weten: ‘Handhaving gebeurt op basis van meldingen en eigen waarneming. Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben politie en BOA’s in Oisterwijk en Moergestel controles uitgevoerd. Daarbij zijn geen zaken geconstateerd die voor ons aanleiding gaven tot handhaving c.q. boetes.’

De landelijke overheid waarschuwt dat bij constatering van meerdere besmettingen bij een horecalocatie de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen oplegt. Vrijdag volgen mogelijk nog strengere voorwaarden.

Elders in Nederland, een situatie vergelijkbaar met Oisterwijk. We treffen een afgesloten terras (de oorspronkelijke doorgang op de achtergrond is afgesloten met plantenbakken en overig publiek loopt om) en instructies bij de ingang om te wachten tot een medewerker u ontvangt, gezondheidsvragen stelt, een plek wijst en vraagt te registreren. Voor wie binnen wil, moet eerst bellen…