genieten

Passeert de Oisterwijkse raad de inwoners van Haaren?


Inwoners van Haaren dreigen in de laatste drie raadsvergaderingen van Oisterwijk gepasseerd te worden. In deze raadsvergaderingen staan onderwerpen op de agenda die ook invloed hebben op de Haarense inwoners. Maar die inwoners worden pas vanaf 1 januari 2021 vertegenwoordigd in de nieuwe raad. Deze uitzonderlijke situatie ontstaat door de aankomende herindeling; dorp Haaren maakt vanaf 2021 deel uit van de gemeente Oisterwijk.

door Inge Dekker – PIT Onderzoek

Een aantal raadsbesluiten op de agenda van de volgende raadsvergaderingen, heeft niet alleen invloed op inwoners van de huidige gemeente Oisterwijk, maar ook op die van Haaren. Bijvoorbeeld: ‘toekomst veehouderij Oisterwijk’, ‘invoering nieuwe vergaderwijze’, ‘integraal afwegingskader woningbouwprojecten’ en ‘begroting 2021’.

De vergadering van 29 oktober staat in het teken van de begroting 2021. Die wordt vastgesteld terwijl de Haarense voorzieningen en de financiële situatie officieel niet meegenomen kunnen worden. Een ander wringend voorbeeld, is het besluit ‘invoering vergadermodel’. De huidige manier van vergaderen in de Oisterwijkse raad is recent geëvalueerd. Bijgevolg mag de huidige raad op 1 oktober besluiten om deze manier van vergaderen ook voor komende jaren in te voeren.

Inwoners van Haaren zijn bij deze besluiten nog niet officieel vertegenwoordigd in de raad. Toch is de raad wel bevoegd om deze beslissing te nemen. Worden die besluiten aangenomen, dan bestaat de kans dat de nieuwe raad ze na de jaarwisseling weer aanpast. Wellicht zonde van de inspanning.

Kan het veehouderijbeleid nog even wachten?  (Foto Leny van Schijndel).

Uitgespeeld

Maar zou de huidige raad dan nu niets meer mogen beslissen? Misschien kunnen de partijen de onderwerpen toetsen aan geografie en tijd. Dus geen beslissingen meer nemen die invloed hebben op Haaren na 31 december 2020. Zo blijven er nog genoeg beslissingen over om de agenda mee te vullen, zoals de herontwikkeling van De Leye of bestemmingsplan Moergestels Midden. Als een besluit effect heeft op de inwoners van Haaren vanaf 1 januari, kan dat wellicht beter gepauzeerd worden. Immers zouden er beslissingen worden genomen over mensen die niet vertegenwoordigd zijn in de raad. Dat kan toch nog wel 3 maanden wachten?

Politiek

“Aangezien de nieuwe raad al over 3 maanden start, lijkt het logischer om de nieuwe raad te laten beslissen. Temeer daar de komende raadsperiode 5 1/2 jaar duurt,” stelt Frank de Werdt van CDA Haaren. Jan van Ginneken, lijsttrekker bij D66 Haaren is het daar mee eens: Omdat er ook een nieuwe cultuur zal ontstaan, vind ik het wenselijk als die cultuur gevormd kan worden door de nieuwe raad.” Anne Cristien Spekle van VVD Oisterwijk vindt dat zij een punt hebben: “waarom nu besluiten als er dadelijk een nieuwe raad zit?”

De raad zoals die in 2018 werd gekozen en besloot over te gaan op een ander vergadermodel. (Foto: Masja Vlaminckx).

Maar de meeste Oisterwijkse partijen houden vast aan eerder gemaakte proces-afspraken: “Mijn opvatting is dat we dit proces met deze raad hebben doorlopen en dus nu ook zelf besluiten of we hiermee verder willen. De volgende raad heeft immers geen referentiekader. Met de traagheid van processen nowadays zou je anders nooit meer beslissingen kunnen nemen omdat bijna ieder proces dat je start aan het begin van de raadsperiode pas afloopt tegen het einde. Tragisch maar waar,” legt Stefanie Vulders van fractie Vulders uit. Inge van Beers van AB stelt ook het proces te willen afronden met de huidige raad: “Algemeen Belang is trots dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd en vindt ook dat dit project door de huidige raad kan worden vastgesteld.”

Geertje Mink, voorzitter van Oisterwijk aan Z en lijsttrekker van CDA Oisterwijk stelt dat invoering van een nieuw vergadermodel noodzakelijk is: “we willen/kunnen nu voor de laatste paar maanden niet terug naar het oude model. Dan kun je beter nu de verbeterpunten doorvoeren. Mocht het in de toekomst wenselijk zijn om aanpassingen te doen of een ander model te gebruiken dan kan hier over gesproken worden.” PGB vult aan: “Onze mensen uit Haaren zitten bij onze fractie-overleggen en praten over alles gewoon mee, ook over dit onderwerp,” aldus Roel van de Bersselaar van PGB.

Samenvatting
Ondanks dat de inwoners van Haaren mogelijk gepasseerd worden, en de Haarense politici van D66 en CDA er graag over zouden mee beslissen, lijkt het erop dat de Oisterwijkse raad toch deze raadsperiode een nieuw vergadermodel invoert. Naast dat onderwerp, staan er nog andere onderwerpen op de agenda die in besluitvorming – zover wettelijk mogelijk – voor een duurzaam democratisch proces misschien beter kunnen wachten tot na de verkiezingen.

Reacties zijn welkom via info@pitonderzoek.nl