brabantspronkjuweel

Open Monumentendag Oisterwijk dit jaar digitaal


De Open Monumentendag staat dit jaar gepland voor het weekend van 12 en 13 september in de gemeente Oisterwijk. Bezoek aan monumenten kan dit jaar niet doorgaan. De Klassendag kan wel doorgang vinden.

 

De leden van het comité Open Monumentendag zijn van boven naar beneden op gepaste anderhalve meter afstand:
Joost van Iersel (voorzitter), links Marja Smeulders, rechts Moniek Verhof, uiterst links Laurie Kamerling (gemeente), daarvoor Rea Bergman, daarnaast rechts Yvonne van Hellenberg Hubar, vooraan)Lotte Oldenhave (gemeente) en afwezig was Ellen Granneman.

Voor een evenement van deze omvang, waarbij we in de gemeente Oisterwijk jaarlijks 1500 tot 2000 mensen mogen ontvangen, is het in de beleving van het Comité Open Monumentendag ondoenlijk om te kunnen voldoen aan de richtlijnen die gesteld worden door het RIVM. Om deze dag niet zomaar voorbij te laten gaan, wil het Comité de belangstellenden voor deze dag zoveel mogelijk op de hoogte houden van alles rondom de monumenten in Oisterwijk.

Ponderosa aan de Scheepersdijk 103 in Oisterwijk, toen nog vrij in het veld.

Impressie
“We gaan een impressie maken van de afgelopen jaren voor social media en zullen via Facebook laten zien welke mooie monumenten de gemeente Oisterwijk heeft. Een gedeelte van de monumenten die de afgelopen jaren geopend zijn geweest kan men dus via social media nog een keer voorbij zien komen.”

Klassendag
Voor de jaarlijkse Klassendag, georganiseerd voor de basisscholen in Oisterwijk is nog wél gelegenheid voor een bezoek aan enkele monumenten. Vier grote locaties zullen naar verwachting hieraan deelnemen. “De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en het programma voor de basisschoolleerlingen, ingevuld per klas, zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden op 4 september. Natuurlijk binnen de richtlijnen van het RIVM”, aldus Joost van Iersel, voorzitter van het Comité.

Monumentenprijs
Ieder jaar, vanaf 1988, wordt de Oisterwijkse Monumentenprijs uitgereikt. De afgelopen jaren viel, in willekeurige volgorde, de eer te beurt aan onder andere de Joodse Begraafplaats, de vrijwilligers van de Stichting Stoommachine, de eigenaren van het fabrikantenhuis aan de Nicolaas van Eschstraat, woonhuis Ponderosa, boerderij Het Groot Slot en de vrijwilligers van de Kerkhovense Molen.

Fabrikantenhuis
Yorg Vermeulen en Sander van Riel, eigenaren van het ‘fabrikantenhuis’ aan de Nicolaas van Eschstraat 16 ontvingen in 2017 de Monumentenprijs. “Na aankoop van ons huis waren wij druk aan het klussen toen de toenmalige voorzitter van het comité van de Open Monumentendag, Kees Welmers, langs kwam. Of we interesse hadden om mee te doen aan de Open Monumentendag. Wij waren niet bekend met deelname aan dit jaarlijkse evenement en het leek ons leuk om te laten zien wat wij met het pand hadden gedaan. Er was grote belangstelling en zelfs oud-bewoners kwamen een kijkje nemen. Wat ons vooral trof was de historie en de uitspraken van diverse bezoekers, waaruit bleek wat dit pand voor anderen betekent heeft. We vonden het dan ook een grote eer om, samen met vele lovende woorden, de monumentenprijs te mogen ontvangen.”

Ponderosa

Fabrikantenhuis aan de Nicolaas van Eschstraat 16 in Oisterwijk

Eigenaar en bewoonster Christel Horvers van het monument Ponderosa, Scheepersdijk 103: “We kregen ontzettend veel energie van alle bezoekers die we mochten ontvangen op de Open Monumentendag. Het leek wel of iedereen de kans waar nam om even te komen kijken hoe het pand er uitzag. Wij vinden het ontzettend fijn dat het nog steeds in de familie is, dat we het zelf kunnen en mogen onderhouden en dat we daarvoor ook genomineerd zijn. In 2016 kregen wij de Monumentenprijs uitgereikt, iets waar we echt niet op gerekend hadden! De oorkonde hangt in een mooie lijst bij ons aan de muur.”

De wetenswaardigheden en de kennis van monumenteigenaren over hun historische woning zijn steeds opnieuw onvergetelijk, verrassend en interessant. Het blijft een feit dat we de vele monumentale panden én hun bewoners in onze gemeente, waaraan we dagelijks zonder na te denken voorbij lopen, na een Open Monumentendag met heel andere ogen bekijken.

Aan het eind van het jaar wordt er met plezier terug gekeken op weer een geslaagde Open Monumentendag. Dus graag kijkt het Comité nu al vooruit naar 2021, waarin er zeker weer een onvergetelijke Monumentendag zal worden georganiseerd.

Oproep voor versterking
Het comité bestaat op dit moment uit acht burgers en twee ambtenaren van de gemeente Oisterwijk en kan zeker nog versterking gebruiken. Ieder comitélid is geïnteresseerd in monumenten en hun historische waarde voor de gemeenschap. Het comité is selfsupporting en wordt daarbij ondersteund door de gemeente Oisterwijk. Het is een mix van mannen en vrouwen in verschillende leeftijden. Sommige leden werken nog, andere genieten al van hun pensioen en hebben wat meer tijd om zich te verdiepen in de geschiedenis van de monumenten. Maar duidelijk is dat iedereen zijn aandeel levert met de kwaliteiten die hij of zij heeft. Samen en met veel plezier!