baderie

Ontwerp nieuwe Haarense kiosk omstreden


In het Haarens Klokje vraagt een briefschrijver om de uitslag van de stemmen voor de nieuwe kiosk in Haaren; een vraag die niet heel moeilijk bleek en binnen een uur (jawel in Haaren zijn ze snel) beantwoord werd. En wie de uitslag ziet, zal het niet bevreemden dat het ontwerp van deze kiosk ter discussie staat.

Via een petitie vroegen inwoners uit Haaren, of een door hen ingebracht ‘derde’ ontwerp niet beter zou zijn dan de twee die door de architect waren aangeleverd. De twee ontwerpen waren volgens Gemeente Haaren gebaseerd op inzendingen aan de gemeente, maar inzage in al die inzendingen kwam er destijds niet. Wel kwam er van twee ontwerpen een afbeelding (zie onder) en daaruit mochten de inwoners kiezen.

Petitie
‘Wij zijn van mening dat een derde, moderner, groener ontwerp dat ingezonden is geschikter is en als keuze optie voor de inwoners van Haaren een kans verdiend,’ aldus de petitieschrijvers. Volgens wethouder Harry Van Hal was de voorkeur van de inwoners echter duidelijk en ‘de architect twee ideeën heeft uitgewerkt die aan die voorkeur tegemoet kwamen.’

Historisch
Volgens Noud Vermeer, de briefschrijver in het Haarens Klokje, zou ongeveer 75% van de inzendingen van inwoners de voorkeur hebben gegeven aan een historische vormgeving. Enkele weken geleden ontvingen wij een foto (zie onder) van hoe dat er vroeger uitzag. ‘De 2 ontwerpen van de architect lijken totaal niet op de ingestuurde ideeën,’ zo vertelt Vermeer. Volgens hem gaat de gemeente erg gemakkelijk voorbij aan de ingestuurde ideeën, hij noemt het ‘meepraten over de kleur van rooie kool’.  Een opmerking die wellicht ook past bij de twee aangeboden ontwerpen, die  niet veel van elkaar verschillen.

Hamvraag
De hamvraag die Vermeer stelt, is hoeveel mensen er gestemd hebben op de twee onderwerpen. Immers zou aan de verhoudingen van het aantal stemmers afgeleid kunnen worden hoe omstreden die twee ontwerpen zijn. Uit navraag bij de gemeente Haaren, blijkt dat dit aantal 624, waarbij 368 voor ontwerp 1 kozen, en 256 voor ontwerp 2.

Uitgaande dat het derde ontwerp niet mee heeft kunnen doen aan de stemactie van de gemeente, en er derhalve ook via andere communicatie mogelijk minder mensen weet van hebben gehad, is een aantal van totaal 232 tegenstemmers uit de petitie best veel; mogelijk waren dat er meer geweest, als dit ontwerp formeel mee had mogen doen. Tegelijk, als de indruk klopt dat veel inwoners een meer historisch plaatje in hun hoofd hadden, zou herbouw van die oude nostalgische kiosk mogelijk ook veel stemmers hebben getrokken.

Het nostalgische beeld van de vroegere kiosk in Haaren.

Ontwerp 1, dat volgens de gemeente is gebaseerd op de wensen van de inwoners van Haaren.

Ontwerp 2 dat volgens de gemeente eveneens is gebaseerd op de wensen van de inwoners van Haaren.

Nummer 3 toont een moderner ontwerp, dat niet werd meegenomen in de stemming.