banner

Ontmoeting in Beweging coronaproof van start


Met het treintje, ontmoeting met kopje koffie, en bewegen met zwem- of bewegingsoefeningen; vanaf 2 oktober kan het weer!

Ontmoet en beweeg op veilige afstand …

Tijdens de coronaperiode lag het stil, en recent zijn er weer enkele activiteiten opgepakt. Op vrijdag 2 en maandag 5 oktober wordt het programma weer hervat. Stichting Ons Oisterwijk – als beheerder van de PAREL Express – gaat samen met Mentorhulp Oisterwijk, OptiSport en enkele van hun samenwerkingspartners het succesvolle concept om ouderen uit hun eventuele sociale isolement te halen en letterlijk in beweging te krijgen weer voort zetten. Alles onder het motto “samen uit, samen thuis en samen gezond en gezellig”.

Het project met ruim 140 deelnemers per week werd omarmd door de Gemeente Oisterwijk en meerdere lokale, regionale en landelijke subsidieverstrekkers. Ook de betrokken ouderen, professionals en vrijwilligers hebben afgelopen jaren genoten van het initiatief. Door de uitbraak van de corona-crisis heeft het project vanaf half maart stilgelegen. Het programma wordt in oktober weer voorzichtig en corona-proof opgepakt.

2021
Eerder deze maand werd bekend dat Stichting Oisterwijk Centraal stopt en het het project overdraagt. Stichting Ons Oisterwijk, Mentorhulp Oisterwijk en Optisport hebben in goed overleg besloten dat zij zelf de uitvoering, coördinatie en het bestuur overnemen. Van belang is dat er continuïteit is, zodat het project behouden kan blijven voor de ouderen in Oisterwijk en haar kernen.

Aanmelden
Iedereen van 55+ die behoefte heeft aan ontmoeting met anderen en graag mee wil bewegen kan zich aanmelden bij Karin Rentmeester van Mentorhulp Oisterwijk: telefoon 06-47933872 of mail mentorhulpoisterwijk@outlook.com