banner

Nieuwe Kindercampus en nieuwe basisschool in Pannenschuur Oisterwijk


Na flinke afnamen van het aantal leerlingen, het sluiten van enkele scholen in de wijk en nadat eerder dit jaar de schooldirectie zich nog voor het blok gezet voelde door de gemeente, lijkt er nu toch ruimte te komen voor zowel de samenvoeging van bestaande scholen tot een kindercampus, alsmede de huisvesting van een nieuw ‘schoolinitiatief’ onder de naam De Nieuwe Linde.

De Molenhoek gaat weg, verhuist en fuseert met Den Akker, en hiervoor in de plek komt De Nieuwe Linde, zo is het plan.

Gemeente Oisterwijk, Stichting BOOM en Onderwijsstichting De Nieuwe Linde laten in een gezamenlijk persbericht weten dat zij met elkaar in gesprek zijn hierover.  Stichting BOOM werkt sinds 2016 aan de ontwikkeling van een Kindercampus in de wijk Pannenschuur, in samenwerking met kernpartners kinderopvang en in overleg met de gemeente. Hiervoor is een fusie tussen Basisschool de Molenhoek en Basisschool Den Akker in voorbereiding. Zij beogen als startdatum 01 augustus 2021. Stichting De Nieuwe Linde beoogt op 01 augustus 2021 van start te gaan met de nieuwe basisschool De Nieuwe Linde.

Huisvesting
Beide ontwikkelingen brengen een huisvestingsvraagstuk met zich mee. De afgelopen periode verkenden de gemeente Oisterwijk, Stichting BOOM en Onderwijsstichting De Nieuwe Linde gezamenlijk de mogelijkheden hiervoor. Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijk besluit dat de Kindercampus Pannenschuur gehuisvest wordt op de locatie aan de Lavendel, waar nu Basisschool Darwin en Basisschool Den Akker zijn gevestigd. Basisschool De Nieuwe Linde wordt gehuisvest aan de Postelein, op de huidige locatie van basisschool De Molenhoek.