banner

Koninklijke onderscheiding voor Oisterwijker Piet Batenburg


Namens de burgemeester van Oisterwijk was ditmaal de eer aan de Eindhovense burgemeester Jorritsma, om een Koninklijke onderscheiding op te spelden bij Oisterwijker Piet Batenburg. Hij is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau). De uitreiking vond plaats in Eindhoven tijdens zijn afscheidssymposium.

De uiting van waardering werd vakkundig opgespeld (Foto: Bert Jansen).

Piet Batenburg is sinds 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Onder zijn leiding ontwikkelde dit regionale ziekenhuis zich tot een topklinische instelling met een verzorgingsgebied voor heel Zuid-Nederland. Momenteel beschikt de zorginstelling over 23 van de 25 topklinische functies en is daarmee vergelijkbaar met een universitair medisch centrum. Er zijn momenteel twaalf hoogleraren werkzaam. Verder wordt er veel onderzoek verricht dat tot gezaghebbende wetenschappelijke publicaties leidt.

De heer Batenburg sloot een academisch bondgenootschap met het Maastricht Universitair Medisch Centrum hetgeen bijdroeg aan de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zette hij zich in voor de samenwerking met de Faculteit BioMedische Technologie van de TU/e. Zo versterkte hij de rol van medische technologie in de gezondheidszorg. Tenslotte leidde hij de succesvolle renovatie van het ziekenhuis en de vorming van het Hart- & Vaatcentrum.
Naast zijn hoofdfunctie bekleedde hij tal van bestuursfuncties en zette hij zich in voor diverse maatschappelijke nevenactiviteiten die ten goede zijn gekomen aan de samenleving.