banner

Hoe organiseren we de Dag van de Vrijwilliger in coronatijd?


Maandag 7 december staat de Dag van de Vrijwilliger voor de deur. Namens de gemeente Oisterwijk organiseert ContourdeTwern deze waardering voor de vele vrijwilligers.

ABBA tribute vorig jaar bij vrijwilligersfeest in Oisterwijk (Foto: Carien van de Pas)

De dag van de Vrijwilliger zal dit jaar anders zijn dan voorheen in verband met corona. De blijk van waardering voor de vrijwilligers moet echter nog altijd hetzelfde zijn. Men zet zich namelijk, juist in deze tijden, met hart en ziel in voor de wijk, buurt, buren, familie, goed doel etc. Binnen de gemeente Oisterwijk werken er verschillende stichtingen en verenigingen met vrijwilligers. ‘Wij zouden het daarom leuk vinden als deze stichtingen en verenigingen hun input kunnen geven over de invulling van de Dag van de Vrijwilliger,’ aldus Sanne van Etten namens de organisatie. ‘Heeft u als stichting of vereniging ideeën over de invulling van de Dag van de Vrijwilliger. Wij gaan graag met u rond de tafel zitten om over deze ideeën te sparren.’

Wie wil meedenken stuurt een mail naar sannevanetten@contourdetwern.nl of bel 013-5284080.