ondernemers

Global Goals Award Oisterwijk naar O’pkikker


De gemeente Oisterwijk onderschrijft de Global Goals – de wereld duurzaamheidsdoelen – van de Verenigde Naties.

Global Goals vlag in top op het Oisterwijkse raadhuis (Foto Gemeente Oisterwijk).

Met het oog hierop is op 5 juni 2019 het Global Goals Genootschap Oisterwijk van betrokken inwoners in het leven geroepen. Dit genootschap heeft het initiatief genomen tot een Global Goals Award Oisterwijk, die op 24 september 2020 voor de 1e keer is uitgereikt.
De Verenigde Naties definieert ‘duurzame ontwikkeling’ als ‘de balans tussen haar sociale, ecologische en economische dimensies’. Bijdragen aan deze balans is het criterium voor toekenning van de Award.
Soms brengt het ergste het beste in mensen naar boven.

Met de lockdown als gevolg van de COVID-19 crisis bleven Oisterwijkse horecaondernemingen zitten met voorraden. Om deze voorraden niet te laten bederven is met stichting Sociaal Huis Oisterwijk voor sociale ondernemers, opgericht op 1 april 2019, de actie O’pkikker (met de O’ van Oisterwijk) bedacht. Met als inzet deze voorraden om te vormen tot voedzame maaltijden voor kwetsbare inwoners die het als gevolg van de lockdown moeilijk hadden.

Lees verder onder de foto.

Waardering voor de deelnemers aan O’pkikker (Foto Els Oomis).

Uiteindelijk zijn in de maanden april t/m juni zo’n 10.000 maaltijden bezorgd bij 301 inwoners. Met ruim 4.000 contactmomenten, ‘om elkaar een beetje in de gaten te houden’.

De actie O’pkikker had een zwaan kleef aan effect, met 58 Oisterwijkse ondernemingen en maatschappelijke organisaties maar ook particulieren die aan de actie bijgedragen hebben. Om Koningsdag, Moederdag en Pasen ondanks de lockdown toch wat Brabantse gezelligheid mee te geven.

De Award wordt niet toevallig uitgereikt in de jaarlijkse ‘Week Van De Verbinding’ van stichting Sociaal Huis Oisterwijk voor sociale ondernemers: “ Omdat een leefbare wereld om verbinding – met onze aarde en tussen mensen – vraagt.”

En de horecaondernemers hebben laten zien waar het bij ‘sociaal ondernemerschap’ om gaat: het creëren van maatschappelijke waarde boven winst stellen. En hoe je als ondernemer praktisch invulling kunt geven aan Global Goal 3 ‘stimuleer zorg en welzijn voor iedereen op alle leeftijden’ en bovenal Global Goal 17 ‘partnerschap’.