bosch car service

Gemeente Oisterwijk maakt bezwaar tegen raadsbesluit Haaren


Burgemeester en wethouders van Gemeente Haaren hebben een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied klaar liggen dat ze nog voor de herindeling door hun eigen raad willen laten goedkeuren. Dit ondanks de bezwaren van omliggende gemeenten, die bij de gemeentelijke herindeling na 1 januari aanstaande uitvoering moeten geven aan dit bestemmingsplan.

Het grondgebied van Gemeente Haaren waarvoor nu een nieuw bestemmingsplan is ingediend; het blauwe dorp Haaren komt per 1 januari bij Gemeente Oisterwijk.

Het plan komt 24 september in de gemeenteraad van Gemeente Haaren; 4 maanden later gaat het deel van Dorp Haaren over naar Oisterwijk.  ‘Die kunnen na datum van de herindeling en na de verkiezingen in samenspraak met hun nieuwe inwoners uit de dorpen eventueel tot aanpassingen van het bestemmingsplan besluiten,’ zo liet Gemeente Haaren weten. Uit hun persbericht blijkt een duidelijk ‘wij douwen hem er toch doorheen’ standpunt.

Bezwaar

‘Vaststelling van het bestemmingsplan heeft ernstige consequenties. Deze leidt tot een toename van rechtsongelijkheid voor de burgers in het buitengebied van de gemeente Oisterwijk na de herindeling,’ zo laat Gemeente Oisterwijk weten. En in dit geval extra bijzonder vanwege de herindelingswet Arhi: ‘Deze bevat geen eenduidige regeling over de rechtsopvolging bij ruimtelijke procedures en de gevolgen van rechterlijke uitspraken in ruimtelijke procedures. De rechter zal zich daar alsdan over uit moeten spreken. Hierdoor ontstaat een periode van rechtsonzekerheid voor de inwoners van het betreffende gebied.’

Volgens Gemeente Oisterwijk is duidelijk dat deze bestemmingsplanwisseling op dit moment voor verwarring, extra werk, ongewenste besluiten, bezwaren en mogelijk ook schadeclaims zorgt.  Die komen op de schouders van de nieuwe samengestelde gemeenten, en dat vindt het college van Oisterwijk zeer onwenselijk.