banner

Gemeente Oisterwijk krijgt geld voor cultuur, jeugd, wijkcentra en scouting


In de coronaperiode was er in eerste instantie veel aandacht voor bedrijven, maar ook verenigingen en sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort steun ontvangen. Het gaat dan ook om non-profit organisaties die bijvoorbeeld actief zijn met cultuur, jeugd- en wijkwerk.

Jeugdclubs en wijkcentra kunnen waar nodig steun krijgen…

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben veel gemeenten al een financieel slechte situatie en heeft corona daar nog extra druk op gezet. De gemeenten moesten lokaal organisaties steunen om omvallen te voorkomen. Gemeente Oisterwijk laat weten dat zij eerst de meest noodlijdende organisaties hebben geholpen, die anders onmogelijk hun rekeningen nog konden betalen. ‘De eerste prioriteit was om te voorkomen dat organisaties in liquiditeitsproblemen komen. Hiervoor heeft de gemeente betalingsregelingen getroffen, zijn huren tijdelijk opgeschort etc.’ aldus een woordvoerder van Gemeente Oisterwijk.

Miljoenen
Vanuit de landelijke overheid komt er nu ook budget richting de gemeente voor andere compensaties. De gemeente wordt zelf gecompenseerd voor extra kosten en inkomstenderving. Zo is er geld voor WMO en sport, compensatie parkeerbelasting en toeristenbelasting, meerkosten en inhaalzorg sociaal domein, noodopvang kinderen, OV en culturele voorzieningen en de extra uitgaven van de GGD en veiligheidsregio.

Tiliander en Den Boogaard vroegen al om extra geld; hun huur werd tijdelijk uitgesteld. Oisterwijk (Foto: Iris de Groot)

Ook komt er nu geld vrij voor inkomstenderving van precariobelasting en markt- en evenementenleges, handhaving, coronaproof verkiezingen en lokale culturele voorzieningen zoals bibliotheken, muziekscholen, musea, monumenten, theaters, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Buurt- en dorpshuizen komen aan bod en vrijwilligersorganisaties voor jeugd zoals jongerenwerk, kindervakantiewerk en bijvoorbeeld de scouting staan vernoemd bij de honderden miljoenen die landelijk worden verdeeld.

Geduld
De gemeentelijke organisatie is nog niet zover dat ze al direct kunnen zeggen hoe hoog de uitkeringen zullen zijn: ‘De coronacrisis is nog in volle gang. Het is daarmee nog onvoldoende duidelijk wat de financiële impact is voor alle organisaties en de gemeente, én of de compensatie vanuit het Rijk de kosten voldoende zal dekken. Momenteel komt het Rijk gefaseerd met compensatiemaatregelen voor diverse sectoren. Wij bestuderen de inhoud, wijze van uitvoering en komen tot besluitvorming daar waar nodig.’ De organisaties die van deze steun gebruik willen maken, moeten nog even geduld hebben.