ondernemers

Gemeente Oisterwijk geeft COA waarschuwing over omgang AZC


Burgemeester en wethouders hebben, naar aanleiding van berichten van een klokkenluider en de daaropvolgende annulering en raadsgesprek over een gepland experiment, een waarschuwende brief gestuurd aan het COA.

Het AZC in Oisterwijk (Bron; Google Maps)

Eind augustus kwam een medewerker op AZC Oisterwijk met de mededeling dat het COA voornemens was om per 1 september op AZC Oisterwijk een proef te starten met jongeren die 1 op 1 begeleiding nodig hebben. Toen deze informatie via de redactie van Oisterwijk Nieuws in de openbaarheid kwam, was de gemeenteraad zacht gezegd ‘not amused’.  Burgemeester Hans Janssen bleek op de hoogte van het voornemen, maar een definitief plan heeft hij nooit ontvangen. Het COA bleek voornemens het experiment te starten zonder plan, zonder het vooraf informeren van gemeente en inwoners. Dit is tegen de eerder dit jaar gemaakte afspraken.

De gemeenteraad heeft vervolgens na spoedberaad besloten een gesprek aan te gaan met de managers van COA, en daar uitgesproken dat ze de gang van zaken niet accepteren. Het COA heeft beterschap beloofd. Het college (Burgemeester en wethouders)  heeft dit signaal in een formele schriftelijke waarschuwing aan het COA bevestigd. Een belangrijke boodschap, want mocht het COA haar gebrekkige communicatie over dergelijke aanpassingen voortzetten, kan de gemeente het contract met COA om die reden opzeggen.

‘De wijze waarop en de communicatie waarmee deze pilot werd voorbereid heeft het vertrouwen van ons en van onze gemeenteraad ernstig geschaad,’ zo is het college van mening. Volgens de gemeente is het maatschappelijke en politieke draagvlak voor de opvang van asielzoekers in Oisterwijk kwetsbaar. ‘Dit verplicht COA en gemeente om het uiterste te doen om de gemaakte afspraken na te komen.’