banner

Geen gebouw maar een persoon ontvangt Oisterwijkse Monumentenprijs


Tijdens de 10e Open Monumentendag Klassendag op vrijdag 4 september werd in het Lodewijkskerkje aan de Kerkstraat 64 in Oisterwijk de jaarlijkse Oisterwijkse Monumentenprijs uitgereikt.

Wethouder Eric ten Brink verraste Bob Keasberry én zijn familie al vroeg in de ochtend, met bloemen en een oorkonde voor zijn jarenlange inspanningen als bestuurslid van het comité Open Monumentendag en zijn actieve rol als stadsgids voor Oisterwijk. Bob Keasberry heeft naast het rondleiden van bezoekers van kerk naar kerk veel nieuwe informatie ontdekt, systematisch in beeld gebracht en uitgedragen naar andere stadsgidsen. Hij was mede-initiatiefnemer van de nieuwe fietsroute van de stadsgidsen door het buitengebied. Ook was hij nauw betrokken bij de nieuwe stadswandeling in de Waterhoef.

Bob Keasberry werd verrast door wethouder Eric ten Brink

Hij heeft het boek ‘Als stenen konden spreken’ geschreven over de deels verharde wegen in het bosgebied, aangelegd door de Duitsers die in die omgeving een munitiedepot hadden. In het boek staat veel informatie over het bombardement van Rotterdam en de gevolgen daarvan. Ook heeft hij het initiatief genomen voor relevante bebording van historische plaatsen in de bossen. Bob was lid van het Bestuur van de Heemkundekring De Kleine Meijerij in Oisterwijk, met aandachtsgebied Oisterwijk. Hij is daar onder meer betrokken geweest bij archeologische opgravingen op meerdere plaatsen.

De Monumentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de eigenaar van een van de 250 monumenten of zoals nu blijkt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het behoud van een monument in de gehele gemeente Oisterwijk. Het comité Open Monumentendag Oisterwijk wil de publieke belangstelling voor monumenten vergroten en meer draagvlak creëren voor het behoud van monumenten.