banner

Gaat Oisterwijks grootste sociale project in 2021 door?


Het project Ontmoeting in Beweging bleek afgelopen vier jaar een succes. Met subsidie van de gemeente en diverse fondsen werd jaarlijks rond de 100.000 euro opgehaald om groepen inwoners van tot wel 100 personen tweemaal per week deel te laten nemen aan een combinatie van ontmoeting en bewegen. Op maandag- en vrijdagochtend kunnen zij instappen in de PAREL Express en meedoen aan een gezellig beweegprogramma in zwembad Den Donk. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal, maar ook gezond bewegen wordt gestimuleerd.

Recent heeft de huidige Stichting Oisterwijk Centraal bekend gemaakt zichzelf eind dit jaar op te heffen. Alle activiteiten worden overgedragen aan Mentorhulp, met uitzondering van Ontmoeting in Beweging, zo liet de organisatie weten. Voor de overdracht van dit omvangrijke project zijn volgens voorzitter Nelleke van Wijk verkennende gesprekken gevoerd; een besluit hierover volgt binnenkort in de stuurgroep. Optisport en Stichting Ons Oisterwijk zetten Oisterwijks grootste sociale activiteit graag met het vertrouwde concept voort.

Stuurgroep

Ontmoet en beweeg …

De initiatiefnemers voor het eerste jaar, destijds een proefperiode onder de naam ‘Senioren in Beweging’, waren toenmalig wethouder Peter Smit namens de gemeente, voor het vervoer met de PAREL Express was dat Peter Dirks van de Stichting Ons Oisterwijk, en Karin Rentmeester deed mee met Mentorhulp. Het zwembad (Optisport) sloot enthousiast aan. Na het proefjaar kwam daar de Stichting Oisterwijk Centraal bij voor de financiële afhandelingen, het aanvragen en werven van subsidies en fondsen. Uit dit gezelschap werd een stuurgroep opgericht met Kees van Dongen (Ons Oisterwijk), Bas Nijnens (Optisport) en Christel Pouwels en Nelleke van Wijk (Oisterwijk Centraal).

De uitvoering van Ontmoeting in Beweging is in handen van Mentorhulp (Coördinator deelnemers/ vrijwilligers), Ons Oisterwijk (PAREL Expres), Optisport (Zwembad) en Wyzorg (Beweeglessen). Daarbij niet te vergeten ‘diverse vrijwilligers bij onder andere stoelyoga en de begeleiding van de zwemgroep,’ aldus projectleider Pieternel Ermen die ook heeft aangegeven haar werkzaamheden na 1 januari 2021 af te ronden.

Doorgaan
Bas Nijnens van Optisport, de beheerder van het Oisterwijkse zwembad, ziet na de jaarwisseling graag een voortgang van het project: ‘Wij faciliteren een deel van de ruimte waar gesport wordt. Uiteraard hoop ik dat er net zoveel gesport kan blijven worden bij Optisport als voorheen het geval was. Het maakt ons niet uit wie de verantwoordingsrol draagt, zolang het project gewaarborgd wordt.’

De PAREL Express brengt deelnemers naar de activiteiten (Foto; Joris van der Pijll)

‘Het initiatief is niet meer weg te denken en dient bij voorkeur gecontinueerd te worden,’ aldus Peter Dirks, voorzitter van Stichting Ons Oisterwijk. Zij zorgen met hun vrijwilligers voor het vervoer en hebben destijds samen met Mentorhulp en Optisport dit succesvolle concept ontwikkeld om ouderen uit hun eventuele sociale isolement te halen en letterlijk in beweging te krijgen. ‘Wij zijn de Gemeente Oisterwijk en alle subsidieverstrekkers zeer dankbaar voor hun betrokkenheid. Ook de betrokken ouderen, professionals en vrijwilligers hebben genoten van het initiatief! De inzet van de trein wordt door de deelnemers gezien als een fijne manier om te reizen naar de activiteiten, waarbij ook nog eens de onderlinge binding wordt versterkt.’

Corona
Vanwege corona werd het project noodgedwongen tijdelijk stilgelegd. Na 5 maanden is een deel van de activiteiten in alle voorzichtigheid hervat. Volledig kan het project nog niet worden uitgevoerd en zal het van de ontwikkelingen afhangen wanneer dat weer kan. Duidelijk is dat alle deelnemers staan te popelen om dit mooie project weer volwaardig te kunnen uitvoeren.

Gemeente Oisterwijk heeft desgevraagd nog niet laten weten of zij bereid zijn de subsidie voor dit project voort te zetten. De hoop en intentie is er bij de deelnemende organisaties in ieder geval wel om ook volgend jaar hiermee door te gaan; continuïteit in het belang voor de ouderen. Gezamenlijk gaan zij op zoek naar een passende opvolging voor de werkzaamheden van Stichting Oisterwijk Centraal.

Meer informatie over Ontmoeting in Beweging

Financiën Ontmoeting in Beweging

Ontmoeting in Beweging wordt financieel mogelijk gemaakt door Gemeente Oisterwijk, Oranje Fonds, VSB fonds, Fonds RCOAK en het ministerie VWS.

Uitgaven 2019 € 92.000 waarvan:

• Optisport 33%
• Mentorhulp +/- 30%
• Ons Oisterwijk +/- 20%
• Projectleider: paar duizend
• Wyzorg: paar duizend
• Overig voor accountant en vrijwilligers

Budget 2020 € 110.000 met opgemerkt:

• Minder uitgaven tijdens coronaperiode;
• Minder inkomsten eigen bijdrage vanwege coronaperiode;
• Overschot mogelijk retour of doorschuiven naar eerste helft 2021.