banner

Enquête voor mening Moergestelse bevolking


Omdat door de Corona een aantal geplande bijeenkomsten niet door kunnen gaan, vraagt de Dorpsraad de mening aan de Moergestelse bevolking middels een enquête.

Het St. Jansplein in Moergestel (Foto: Gemeente Oisterwijk).

In juni 2019 is de dorpsraad Moergestel weer actief geworden. Graag hadden zij u in een paar geplande bijeenkomsten willen ontmoeten en willen spreken over een aantal onderwerpen die voor Moergestel belangrijk zijn. Helaas heeft dit door de Corona perikelen niet kunnen doorgaan.

Zij hebben er voor gekozen om een enquête uit te zetten. U treft deze via e website www.sdmoergestel.nlwww.sdmoergestel.nl; hij volgt binnenkort ook in de brievenbus.

Vanaf 1 januari 2021 zal Haaren bij Oisterwijk gevoegd worden en wordt de gemeente in een klap ruim 5700 inwoners groter. Ook de gemeenteraad zal worden uitgebreid met 2 zetels. Voor de Dorpsraad een reden om er voor te proberen te zorgen dat de Moergestelse belangen goed vertegenwoordigd worden bij de gemeente. In tegenstelling tot de raadsleden kan de dorpsraad zich specifiek op de Moergestelse situatie richten en dit onder de aandacht brengen en houden van de politiek maar ook bij andere belangenorganisaties.

Heeft u opmerkingen, ideeën of een andere inbreng? Laat dit weten!