banner

Debat over en Award voor Global Goals in Oisterwijk


Op donderdagavond 24 september wordt in Tiliander de Global Goals Award Oisterwijk uitgereikt. Ook is er die dag een debat met politici over hoe zij tegen de 17 doelen aankijken die samen voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling moeten zorgen. De uitreiking begint om 19.30 uur, en wordt geleid door emeritus hoogleraar business studies Hans Jägers, lid van het Global Goals Genootschap Oisterwijk.

Ellen Brouwers heeft de award ontworpen die op deze dag zal worden uitgereikt.

De gemeente Oisterwijk wil een ‘Global Goals gemeente’ zijn. Een gemeente die een bijdrage wil leveren aan de 17 Global Goals voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling, die in 2015 unaniem in een Agenda 2030 aangenomen zijn door de Verenigde Naties. De Verenigde Naties definieert ‘duurzame ontwikkeling’ als ‘de balans tussen haar ecologische, sociale en economische dimensies’. Om vanuit de Oisterwijkse samenleving invulling te geven aan de Global Goals is het Global Goals Genootschap Oisterwijk in het leven geroepen. Dit genootschap heeft in mei 2020 een ‘Oisterwijks Manifest naar een Nieuwe Balans’ uitgebracht, dat breed is ondertekend.

Award
Om een duurzame ontwikkeling van de gemeente Oisterwijk te stimuleren wil het genootschap een jaarlijkse award uitreiken aan een bijzonder maatschappelijk initiatief dat een inspirerende bijdrage levert aan één of meerdere van de Global Goals. Tevens worden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen alle politieke partijen  uitgenodigd om hun visie te geven op het belang van de Global Goals voor de gemeente Oisterwijk.

Deze Global Goals Award Oisterwijk wordt uitgereikt in de jaarlijkse Week van de Verbinding (zie hier de complete agenda), georganiseerd door de Stichting Sociaal Huis Oisterwijk. uw aanwezigheid bij de uitreiking en het debat is mogelijk, mits vooraf aangemeld via info@sociaalhuisoisterwijk.nl.