baderie

COA houdt gemeentelijke informatie over AZC Oisterwijk achter


Vorige week werd bekend dat de verantwoordelijke bestuurders van zowel het COA als Gemeente Oisterwijk tussentijdse afspraken en overleg daarover niet vastleggen.

Behoudens het eerder dit jaar gepubliceerde contract zijn er volgens beide organisaties geen afspraken op papier. Wel zijn er diverse overlegvormen, maar daarvan worden volgens hen geen verslagen gemaakt, of afspraken schriftelijk bevestigd, noch actiepuntenlijsten vastgelegd. Enige vorm van controle op hetgeen beide organisaties en hun besturen mondeling verklaren, is daarmee voor de media en politici onmogelijk, zo werd duidelijk.

Omwonenden overleg

‘Gesprekverslagen zijn er wel van omwonendenoverleg,’ zo liet de gemeentelijk woordvoerder aan ons weten. Daarvan zouden volgens de woordvoerder alle verslagen in ons bezit zijn, die daarbij verwijst naar informatie die medio 2019 aan onze redactie werd toegezonden. Daaruit zouden we kunnen concluderen dat er afgelopen jaar geen omwonendenoverleg meer is geweest, maar niets blijkt minder waar. Een inwoner die bij een dergelijk overleg aanwezig was, herinnerde zich een belofte van burgemeester Hans Janssen, om iets voor hen uit te zoeken: ‘In het omwonenden overleg van 26 februari 2020 is door de Burgemeester beloofd dat onderzocht zou worden waarom P2000 meldingen naar AZC Oisterwijk niet inzichtelijk zijn.’

Via via

Hans Janssen

Hans Janssen, burgemeester van Oisterwijk, doet een belofte aan ‘zijn’ inwoners, maar het antwoord heeft hen nog niet bereikt.

Belofte maakt schuld, dus werd een kopie van dat gespreksverslag opgevraagd. Burgemeester Janssen verklaarde daarop dat hij zijn uitleg aan het COA heeft toegezonden, om deze op te nemen in het verslag. ‘Het COA maakt de verslagen van het omwonendenoverleg. Wij hebben dat nog niet ontvangen dus daarvoor verwijs ik je door naar het COA. Bij de politie is inderdaad navraag gedaan over de meldingen en die informatie is aan het COA doorgegeven voor in het verslag.’

Er zou dus een verslag moeten zijn, of minstens notities die in de afgelopen 7 maanden (!) tot een verslag uitgewerkt zouden worden. Bij het COA geven ze echter geen thuis. Tweemaal vragen, geen reactie.

Inwoners stellen vragen, verwachten een antwoord van de burgemeester; de burgemeester doet een belofte aan ‘zijn’ inwoners. Deze denkt dat antwoord te hebben gegeven, rekent hierbij op de communicatie van het COA, maar dit ‘via via’ stokt zo blijkt…

Vanavond om 21.00 uur is er een openbaar overleg met de raad van Oisterwijk en vertegenwoordigers van het COA, in de raadszaal van Oisterwijk. U bent welkom, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk, dat kan via griffie@oisterwijk.nl