banner

Alzheimer café Oisterwijk kon weer van start


Eindelijk, na een half jaar mocht er weer een café-avond gehouden worden. Een primeur omdat het café als eerste in de regio de deuren weer kon openen. Wat was het goed dat mensen hun hart konden luchten. Er is nogal wat gebeurd vanaf maart. Vanuit de zorgaanbieders viel in de afgelopen periode op dat het heel rustig werd. Er kwamen minder zorgvragen, er werden geen bijeenkomsten meer georganiseerd, er konden geen bezoeken meer worden gepland en er werd overgegaan op digitale contacten en bel-momenten.

De eerste ontmoeting sinds de uitbraak van het coronavirus, werd op ruime afstand van elkaar georganiseerd.

Schrijnend is het om te horen van een van de mantelzorgers dat de afgelopen periode heel zwaar is geweest. Doordat het dagactiviteitencentrum op slot ging kon zijn echtgenote daar niet meer voor de dagbesteding terecht. Dit resulteerde in een flinke achteruitgang in het ziektebeeld. En een verzwaring van taken en zorg voor de mantelzorger. De stellige indruk is dat de dagactiviteitencentra voor de overheid een “vergeten” groep zijn geweest, die weinig aandacht en steun hebben gekregen. Gelukkig zijn de centra voorzichtig weer gestart, maar er heerst nog veel huiver. Voornamelijk bij de mantelzorgers/familie. Laten we hopen dat het nooit meer zover zal komen dat de dagactiviteitencentra op slot gaan.

Gelukkig waren er ook positieve kanten aan de afgelopen periode. In korte tijd is de overstap gemaakt naar het starten van telefonische en digitale contacten. Zoals door een van de aanwezigen werd geschetst heeft dit jaar ook rust gebracht. Er viel veel weg maar er kwam ook veel voor terug. Het was overal rustig en er kon veel tijd worden doorgebracht in de natuur. En dat bewegen voor mensen met dementie goed is, is bewezen. Zoals een van de gasten treffend zei: “Je moet het leven kleuren en ik heb een grote kleurdoos”. Ook voor de medewerkers van de verzorgingsinstellingen heeft de afgelopen periode grote impact gehad. Veel ziektegevallen, mensen die geen bezoek meer konden ontvangen. Angst ook onder het personeel omdat zij met te weinig bescherming hun werk moesten en zijn blijven doen. Gelukkig werden alle mogelijkheden voor het hebben van contact benut: beeldbellen, contact met tussenschermen, telefonische contacten.

De voorzitter van de afdeling Midden-Brabant van Alzheimer Nederland benadrukte dat er hard is gewerkt vanuit Alzheimer Nederland om zoveel mogelijk mensen van informatie te voorzien. Trots is zij op het feit dat er digitale Alzheimer café bijeenkomsten zijn gehouden. Benieuwd is de voorzitter naar de wensen die er bij de mensen met dementie en hun mantelzorgers momenteel zijn. Waar is behoefte aan? Genoemd wordt dat er veel meer personeel in de zorg moet komen met een beloning die recht doet aan de zwaarte van het beroep. Ook zou er iets gedaan moeten worden aan de doorgeslagen bureaucratie ten aanzien van regels en administratie. Benadrukt werd dat Alzheimer Nederland zich hier zeker sterk voor maakt.

Het werd een fijne café avond waar ruimte was voor het delen van ervaringen en het uiten van emoties.

Alzheimercafé oktober en rest van het jaar zijn geannuleerd.

 

DTZ logo low