glasvezel

Alleen PGB komt op voor handhaving op corona in Oisterwijk


De voorgeschreven coronamaatregelen worden in Oisterwijk niet overal en niet volledig uitgevoerd. Het is zichtbaar op straat en verschillende inwoners hebben hier moeite mee. Er is wel toezicht op, maar handhaving volgt niet.

Volgens raadslid Stefanie Vulders is ‘Corona de zwendel van de eeuw’; volgens raadslid Roel van den Bersselaar van partij PGB moet de gemeente ‘handhavend optreden als er toch mensen zijn die zich niet hieraan houden, zeker als dat willens en wetens is.’ De overige partijen hebben niet gereageerd.

Opdracht

De burgemeester van Oisterwijk heeft, via de Veiligheidsregio, opdracht gekregen van het Ministerie VWS om de eerder afgekondigde veiligheidsmaatregelen te verlengen. Dit is net als eerder vastgelegd in een Noodverordening. In die Noodverordening staan onder andere maatregelen beschreven voor de inrichting, scheiden van bezoekersstromen, hygiënemaatregelen en maatregelen die zorgen voor en gelegenheid geven tot afstand houden. Ook staat er bijvoorbeeld dat het verplicht is om bezoekers in de horeca ‘vooraf of bij aankomst te laten reserveren, de gezondheid van de bezoekers te verifiëren, de bezoekers te placeren en de bezoekers te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen.’

De maatregelen in die Noodverordening worden in Oisterwijk zichtbaar niet of niet volledig nageleefd. Toch volgt er geen handhaving. Op de vraag hoe het kan, dat de Noodverordening zoveel verschil geeft met wat zichtbaar is in de praktijk, geeft de burgemeester geen antwoord.

Angstzaaierij

Raadslid Stefanie Vulders behoort zo blijkt bij de groep die ‘niet meer meedoet’. Zij verklaart desgevraagd  ‘Corona is de zwendel van de eeuw’ en op een bericht over feitelijk geconstateerde toename van het aantal besmettingen in Oisterwijk antwoord ze:  ‘Alleen samen krijgen we de overheid onder controle #angstzaaierij’.  Reacties waarop verschillende inwoners haar aanspreken, omdat ze de houding van dit Oisterwijkse raadslid ‘dom’ vinden. Een enkeling is het met haar eens.

Roel van den Bersselaar (PGB) denkt daar duidelijk anders over: ‘Wij vinden het vooral van belang dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen om voldoende afstand te houden. En dat inrichtingen (op hun grondgebied) en de gemeente (in openbaar gebied) zoveel mogelijk faciliteren dat mensen deze afstand ook in acht nemen. Als sluitstuk hiervan geldt dan dat de gemeente handhavend optreedt als er toch mensen zijn die zich niet hieraan houden, zeker als dat willens en wetens is.’

In Oisterwijk zijn het aantal besmettingen afgelopen week toegenomen; in Haaren niet. In verschillende delen van Nederland zijn de maatregelen afgelopen week verder aangescherpt vanwege toename van besmettingen; in ons deel van Brabant zijn de maatregelen nog zoals in bovenvermelde Noodverordening omschreven.

Elders in Nederland: een afgesloten terras – de oorspronkelijke doorgang is afgesloten met plantenbakken en overige bezoekers lopen rondom – instructies bij de ingang, wachten tot een medewerker u ontvangt, gezondheidsvragen stelt, een plek wijst en vraagt te registreren, voor wie binnen wil plaats nemen eerst bellen….